Hoppa till huvudinnehåll

Fremia har stängt den 12-13 juni. Mejla Arbetsgivarjouren så återkommer vi den 14 juni
Frågor om "SLUV:en"? Läs det här.

Intressepolitik och påverkansarbete

Vi vill påverka den politiska agendan i en riktning som gynnar tillväxt, utveckling och konkurrenskraft för dig som medlem.

Som stark och oberoende part bedriver Fremia intressepolitiskt arbete för civilsamhällets förutsättningar samt kooperativt och idéburet företagande. Vi vill genom att påverka regering, myndigheter och andra beslutsfattare, stärka konkurrenskraft, tillväxt och utveckling för våra tusentals medlemsorganisationer.

Intressepolitik direkt i inkorgen? Prenumerera på Fremias nyhetsbrev.

Våra branschexperter

Fremias branschexperter arbetar för att förbättra förutsättningarna för dig som medlem. Vi är aktiva i den externa debatten och i direkt påverkansarbete gentemot beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå. Genom att bygga nätverk och forum för dialog driver vi frågor som toppar agendan hos medlemmar i respektive bransch. 

Kontakta oss

Karin Liljeblad, branschexpert idéburen välfärdKarin Liljeblad, idéburen välfärd
Ansvarar för branscharbete för medlemmar som bedriver vård och social omsorg i idéburen och annan fristående regi. 
➜ Läs mer om branscharbetet för idéburen välfärd.


Patrik Schröder, samordnare civilsamhällePatrik Schröder, civilsamhälle
Samordnare och sakkunnig. Driver övergripande förutsättningsfrågor för civilsamhällets organisationer. 
➜ Mer om vårt arbete för ett stärkt civilsamhälle.


Henrik Petrén, branschexpert personlig assistansHenrik Petrén, personlig assistans
Ansvarar för branschorganisationen Fremia Personlig Assistans. Driver övergripande förutsättningsfrågor för assistansbranschen.
➜ Påverkan inom bransch personlig assistans.


Petter Skogar, vd FremiaFremia - en del av Svensk Kooperation
Svensk Kooperation främjar och ökar kunskapen om kooperativt företagande. Fremias vd Petter Skogar är styrelseledamot. 
➜ Mer om Svensk kooperation.

Debatt och opinion

Kompetensutveckling viktigast när Fremia träffade äldreministern

Regeringen bör ge besked om en långsiktig statlig satsning på kompetensutveckling för äldreomsorgen, för att...

Debatt och opinion

Rimliga villkor för personlig assistans – viktigare än någonsin

Det har snart gått ett år sedan Fremia och funktionsrättsrörelsen drog i gång kampanjen Rimliga villkor....

Debatt och opinion

329 miljoner till arbetet med ukrainska flyktingar i Sverige

Regeringen föreslår en satsning på 329 miljoner kronor för att förbättra möjligheterna till sysselsättning...

Debatt och opinion

Reserverad upphandling av vård för tortyrskadade i Region Stockholm

Nu förbereds – oss veterligen – den första reserverade upphandlingen för idéburna i hälso- och sjukvården....

Debatt och opinion

Så kan regeringen stärka den idéburna välfärden

Fremia och Famna träffade den 15 maj civilminister Erik Slottner. I samtalet pekade vi på ett antal steg som...

Debatt och opinion

Upphandling för idéburna – hinner Göteborg först?

Igår hävdade Fremia att Stockholms stad verkar bli först med att använda de nya upphandlingsreglerna om...

Debatt och opinion

Riksdagsbeslut om internmomsen klart

”Regeringens och riksdagens ambition är att begränsa eller avskaffa internmomsen. Nu måste Skatteverket tolka...

Debatt och opinion

Första reserverade upphandlingen för idéburna aktörer på gång

Södermalms stadsdelsnämnd föreslår att Stockholms stad ska reservera upphandlingen av äldreboendet...

Debatt och opinion

Administrativt krångligt med äldreomsorgslyftet

En förlängning av äldreomsorgslyftet är bra, men det måste finnas utrymme för alla som vill utbilda och...

Debatt och opinion

Välfärdssamhället i Norden håller på att spricka

Allt fler medborgare drabbas av ensamhet, psykisk ohälsa, arbetslöshet och utanförskap. En avgörande del av...

Debatt och opinion

Europeisk konferens om sociala ekonomin i Göteborg

I juni samlas de viktigaste europeiska aktörerna inom den sociala ekonomin i Göteborg för konferensen ”Social...

Debatt och opinion

Senaste nytt om elstödet till företag och organisationer

Regeringen har nu lämnat över en proposition till riksdagen om elstöd till företag och organisationer. Om...

Debatt och opinion

Idéburna vårdcentraler högt skattade av sina patienter

De idéburna vårdcentralerna i Sverige är inte många. Men de placerar sig högt på topplistorna när patienterna...

Debatt och opinion

Stort intresse för IOP som samverkansmodell

Det finns en växande nyfikenhet på Idéburet offentligt partnerskap, IOP, som samverkansmodell mellan det...

Debatt och opinion

”De idéburna aktörerna har hamnat i ett ohållbart läge”

Vi uppmanar kommuner och regioner att räkna upp sina ersättningar till idéburna och privata aktörer med...

Debatt och opinion

Fremia på plats för Kristdemokraternas möte i Örebro

I mitten av april samlades 1 200 Kristdemokrater i Örebro för årets KD-dagar. Fremia var på plats för att...

Debatt och opinion

Riktigt tufft läge efter ”märket” och regeringens vårbudget

I måndags presenterade regeringen sin ekonomiska vårproposition och vårändringsbudget. Det är en fortsatt...

Debatt och opinion

Fremiapodden: Den idéburna välfärden ska växa

Lyssna på Fremiapodden om den idéburna välfärdens förutsättningar och de utmaningar den står inför.

Debatt och opinion

Debatt: Viktiga frågor för ett fungerade civilsamhälle

I dagarna träffas Kristdemokraterna i Örebro för att dra upp riktlinjerna för sin politik framåt....

Debatt och opinion

Idéburet Offentligt Partnerskap IOP – rapport och exempel 2023

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansform mellan den idéburna och offentliga sektorn. Syftet...

Debatt och opinion

Fremia i ministermöte om rättssäkerheten för assistansanordnare

Fremia bransch personlig assistans har i dag träffat socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall för att...

Debatt och opinion

Riksdagspolitiker besökte Skyddsvärnet

Fremias medlem Skyddsvärnet anno 1910, besöktes nyligen av Jonny Cato, riksdagsledamot och...

Debatt och opinion

Civilsamhället involveras i penningtvättsutredningen

Bland EU:s åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism finns krav på att banker ska känna till...

Debatt och opinion

Intressepolitiskt program 2023–2026

Fremias intressepolitiska program 2023–2026 sammanfattar hur vi ser på samhällsutvecklingen och i vilken...

Debatt och opinion

Samhället är större än staten

I dagarna träffas Moderaterna i Karlstad för att eftervalsanalysera och politikutveckla. Ett viktigt moderat...

Debatt och opinion

Fremia på plats när 1400 ledande moderater träffades

Att föra kontinuerlig dialog med landets förtroendevalda i kommuner, regioner, regering och riksdag, är ett...

Debatt och opinion

Krav på folkhögskolorna när undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Fremia, tillsammans med Famna, har lämnat svar på Utbildningsdepartementets promemoria Krav på...

Debatt och opinion

Fremiapodden: Hur mår civilsamhället?

Vi tar pulsen på civilsamhället efter några prövande år, där kriserna har avlöst varandra.

Debatt och opinion

Förslag till förordning om elstöd till företag

Fremia har lämnat remissvar till Klimat- och näringslivsdepartementet på Förslag till förordning om elstöd...

Debatt och opinion

Fremia värd för nordisk dialogplattform om sociala frågor

Vid det nordiska toppmötet för civilsamhällesfrågor i Köpenhamn 2021 fanns en tydlig vilja att stärka det...

Debatt och opinion

Riksdagspolitikerna om civilsamhälle, idéburen sektor och kooperation

Se vår sammanställning av riksdagsmotioner från den allmänna motionstiden 2022 som berör våra sektorer.

Debatt och opinion

Fremia träffade civilsamhällesminister Jakob Forssmed

I mitten av februari träffade Fremia civilsamhällesminister Jakob Forssmed, tillsammans med Famna, Forum och...

Debatt och opinion

Nya besked om elstödet till företag och organisationer

Det föreslagna elstödet omfattar företag och organisationer, exempelvis föreningar och registrerade...

Debatt och opinion

Debatt: Avskaffa internmomsen, riksdagen

Gör de ändringar som krävs för att internmomsen ska avskaffas – en gång för alla. Det skriver Fremia,...

Debatt och opinion

Ändringar i föreskrifter för skyddad yrkestitel undersköterska

Fremia och Famna har lämnat remissvar på Socialstyrelsens ändringar i förslag till föreskrifter och allmänna...

Debatt och opinion

Debatt: Låt fler ta del av idéburen välfärd

Idéburna äldreboenden håller bättre kvalitet än både kommunala och privat drivna äldreboenden. Nu måste...

Debatt och opinion

Rimliga villkor uppmärksammas i hela landet

Kampanjen Rimliga villkor, som Fremia sedan i somras driver tillsammans med 11 andra organisationer, har fått...

Debatt och opinion

Hur blir det med internmomsen?

Fremia applåderade regeringens och civilsamhällesminister Jakob Forssmeds tidigare meddelade om nya regler...

Debatt och opinion

Idéburna äldreboenden toppar kvalitetsjämförelse

Äldreboenden som drivs av idéburna aktörer har högst kvalitetsresultat, enligt en forskningsstudie från...

Debatt och opinion

I väntan på elstödet…

Elstöd till privatpersoner och företag har legat högst upp på den politiska dagordningen de senaste...

Debatt och opinion

Regeringen begränsar internmomsen

Civilsamhällesminister Jakob Forssmed meddelar att regeringen föreslår ny lagstiftning kring internmomsen.

Debatt och opinion

Arbetsförmedlingens föreskrifter om uppgiftsskyldighet

Fremia har, tillsammans med Famna, lämnat remissvar till Arbetsförmedlingen på Förslag till nya föreskrifter...

Debatt och opinion

Regeringen vill öka kontrollen över civilsamhället

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att under kommande år kartlägga och analysera hur statliga...

Debatt och opinion

Fremias fokus under Sveriges ordförandeskap i EU

Från 1 januari är det den svenska regeringen som håller i ordförandeklubban i EU. Den svenska regeringens...

Debatt och opinion

Regeringen gör omtag med demokrativillkoren

Jakob Forssmed, socialminister med ansvar för civilsamhällesfrågor, drog i november tillbaka den tidigare...

Debatt och opinion

Vår demokrati – värd att värna varje dag

Fremia har, tillsammans med Civos, Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd, Forum – idéburna...

Debatt och opinion

Kritiskt läge för den personliga assistansen

Budgeten för 2023 blev en stor besvikelse för assistansberättigade, personliga assistenter och...

Debatt och opinion

Samhället är större än staten

Regering har under hösten formulerat mandatperiodens inriktning och ambitioner i Tidöavtal,...

Debatt och opinion

Replik DN Debatt: Timbros pensionsförslag är ogenomtänkt

Att placera hela pensionskapitalet på börsen skulle äventyra pensionärernas ekonomi på flera sätt.

Debatt och opinion

Ansträngt ekonomiskt läge påverkar idéburen vård och omsorg

Regeringens strama budget och det ekonomiska läget i kommuner och regioner kommer att påverka idéburna och...

Debatt och opinion

Stram budget fast behoven ökar

Den nya regeringens första budget är återhållsam, i ett tufft läge där risken är stor för att behoven ökar.

Debatt och opinion

”Nya regler kan förvärra bristen på undersköterskor”

När skyddad yrkestitel för undersköterskor börjar gälla finns risk för kompetensbrist i äldreomsorgen.

Debatt och opinion

Regeringsförklaringen väcker frågor

I går röstades Ulf Kristersson fram som ny statsminister och i dag har han avlagt regeringsförklaring och...

Debatt och opinion

Assistansbranschens förväntningar på en ny regering

Mycket talar för att partierna L, KD, M och SD kommer att utgöra underlag för den regering som ska styra...

Debatt och opinion

Frågorna som nya socialministern måste lyfta

Välfärdsfrågorna försvann nästan helt från valdebatten. Här är Fremias medskick till socialministern.

Debatt och opinion

Civilsamhället bidrar till att motverka långtidsarbetslösheten

I våras tecknade Fremia och Arbetsförmedlingen en nationell överenskommelse för att motverka...

Debatt och opinion

Civilsamhället efter valet

Sverige är på väg att få en ny regering bestående av Moderaterna och Kristdemokraterna, och troligen...

Debatt och opinion

Fremias medskick till landets nya makthavare inom vård och omsorg

De nya riksdagsledamöterna har samlats efter en valrörelse där välfärdsfrågorna var osynliga i debatten. Nu...

Debatt och opinion

Ledarskap och demokrati viktigare än någonsin

Valet 2022 blev precis den rysare som de flesta väntade sig, och resultatet nästan lika jämnt som förra...

Debatt och opinion

Tydliga skillnader mellan partiernas civilsamhällespolitik

Samtliga riksdagspartier skriver under på att civilsamhället och den idéburna välfärden är viktiga. Däremot...

Debatt och opinion

Full fart på Fremias intressepolitiska arbete

Fremia är i första hand en arbetsgivarorganisation, som förhandlar kollektivavtal och tillhandahåller...

Debatt och opinion

Inspel till Kammarkollegiet inför kommande register för idéburna aktörer i välfärden

Famna och Fremia har knutit kontakt med Kammarkollegiet, som har fått regeringens uppdrag att skapa det...

Debatt och opinion

Glöm inte civilsamhället i en kommande energikris

Flera av Fremias medlemmar inom civilsamhället är oroade för hur en kommande energikris skulle kunna komma...

Debatt och opinion

Arbetet med demokrativillkoren fortsätter

Allt tyder på att regeringens förslag till nya demokrativillkor för civilsamhället klubbas i riksdagen nu...

Debatt och opinion

EU-dom ger stöd för riktade upphandlingar

EU-domstolen har bekräftat att kommuner och regioner kan rikta upphandlingar till idéburen sektor. Fremia...

Debatt och opinion

Idéburna aktörer viktiga partners i välfärden

Idéburen sektor utgör en liten del av den totala välfärden i Sverige, men har förutsättningar att växa.

Debatt och opinion

Personlig assistans behöver rimliga villkor

Den statliga assistansersättningen måste räcka till rimliga villkor för assistenter assistansberättigade.

Debatt och opinion

Stort intresse för Civilsamhällesarenan i Almedalen

Intresset var stort när det nya initiativet Civilsamhällesarenan lanserades under årets Almedalsvecka i...

Debatt och opinion

IOP i Göteborg ger bättre mottagande av flyktingar från Ukraina

Göteborgs stad har ingått idéburet offentligt partnerskap (IOP) med fem idéburna organisationer i mottagandet...

Debatt och opinion

Riksdagspartiernas syn på 15 centrala frågor för civilsamhället

För att få en bild av politikens syn på civilsamhällets viktigaste frågor har vi bett riksdagspartierna svara...

Debatt och opinion

Regeringens förslag till demokrativillkor undergräver demokratin

Om regeringens förslag går igenom i dess nuvarande form kommer de att begränsa förenings- och...

Debatt och opinion

”Fler regleringar för äldreomsorgen är fel väg”

Stelbenta krav som inte är anpassade till verksamhetens förutsättningar riskerar att gå ut över kvaliteten i...

Debatt och opinion

Lagändringar om idéburen välfärd på plats

– Nu är det upp till regioner och kommuner att använda lagen, säger Karin Liljeblad, branschexpert, Fremia.

Debatt och opinion

”Värna det psykosociala perspektivet”

Samsjuklighetsutredningens ambitioner är goda. Men knappa resurser får inte leda till en ensidig...

Debatt och opinion

Civilsamhället bygger ett bättre samhälle

Ukraina, demokrati, idéburen välfärd, långtidsarbetslöshet, internmoms och ideellt engagemang. Det var några...

Debatt och opinion

Fremia del av Civilsamhällesarenan i Almedalen 2022

En ny arena för civilsamhället ser dagens ljus under Almedalsveckan 2022. Fremia, MUCF och flera andra...

Debatt och opinion

IOP-initiativ för ukrainska flyktingar

Tillsammans med Famna tar nu Fremia ett initiativ för att få fler kommuner att samarbeta med civilsamhället...

Debatt och opinion

Fremias kritik mot proposition uppmärksammas

Sedan regeringen presenterade sin proposition om att myndighetsbeslut om återkrav ska utgöra exekutionstitel...

Debatt och opinion

Förändringar behövs i tillståndsgivning och tillsyn från IVO

Fremia har, tillsammans med de andra branschorganisationerna inom vård och omsorg, skrivit till regeringen...

Debatt och opinion

Att finansiera tillväxt inom idéburen sektor

Att hitta finansiering är en stor utmaning för många i den idéburna sektorn. Som en del i Fremias och Famnas...

Debatt och opinion

Överenskommelse för att bryta långtidsarbetslösheten

I dag lanserar Arbetsförmedlingen och arbetsgivarorganisationen Fremia en nationell överenskommelse för att...

Debatt och opinion

Otydligt kring civilsamhället och kooperationen i regeringens vårbudget

I regeringens vårbudget syns varken civilsamhället eller kooperationen på ett tydligt sätt i budgetposterna.

Debatt och opinion

Kommuner håller på ersättning till idéburen verksamhet

Den idéburna vården och omsorgen ställde om och har hanterat nya behov under pandemin. Men det löfte som...

Debatt och opinion

”Efterlängtat förslag av många i civilsamhället”

Förslagen i propositionen om idéburen välfärd underlättar för idéburna verksamheter att bidra till välfärden.

Debatt och opinion

Medel för kompetensutveckling för medarbetare i äldreomsorgen

Via Äldreomsorgslyftet kan våra medlemmar som bedriver äldreomsorg få del av statliga medel för att höja...

Debatt och opinion

Fler bör kunna bli fast omsorgskontakt i hemtjänsten

I äldreomsorgen finns många medarbetare utan undersköterskeutbildning, men med lång erfarenhet i yrket. Om...

Debatt och opinion

Stora brister synliggörs i civilsamhällets coronarapport

Under coronapandemin ökade samhällets behov av insatser från civilsamhället. Samtidigt drabbades många...

Debatt och opinion

Debatt: Så knäcker vi långtidsarbetslösheten

Långtidsarbetslösheten är destruktiv för både vårt samhälle och för de enskilda individerna. Därför har...

Debatt och opinion

Så vill civilsamhället knäcka långtidsarbetslösheten

I dag lanserar Skoopi och Fremia Civilsamhälleslyftet, ett gemensamt förslag för att bekämpa...

Debatt och opinion

”Ett viktigt steg för att bredda mångfalden i välfärden”

I går presenterade regeringen förslag som ska underlätta för idéburna verksamheter att bidra till välfärden....

Debatt och opinion

Arbetsvillkor i äldreomsorgen: nyanser behövs

De som arbetar i kommunal äldreomsorg har bättre villkor än anställda i privat driven äldreomsorg. Det menar...

Debatt och opinion

Begränsa inte civilsamhällets möjligheter att verka i Sverige

Det är rimligt att en nolltolerans ska gälla för bidrag till civilsamhällesorganisationer med antidemokratisk...

Debatt och opinion

Skralt med pandemistöd till det breda civilsamhället

Det breda civilsamhället har fått förhållandevis lite pandemistöd, jämfört med exempelvis näringslivet....

Debatt och opinion

”Fremia vill skapa bästa möjliga förutsättningar för civilsamhället”

Arbetsgivarföreningen Fremia stärker sin position som påverkansorganisation genom att rekrytera Patrik...

Debatt och opinion

Fremia uppmanar regeringen: korta IVO:s handläggning och slopa ändringsavgifter

IVO:s långa handläggning av tillstånd samt höga ändringsavgifter skapar problem både för Fremias medlemmar...

Debatt och opinion

Famnas tillväxtrapport bör stämma till eftertanke

Den ersättning som idéburna verksamheter får för sitt arbete täcker inte kostnaderna. Det visar en rapport...

Debatt och opinion

Kompetensförsörjning måste nå även idéburen äldreomsorg

Det är bra att staten vill bidra till att stärka kompetensförsörjningen i äldreomsorgen, men satsningarna...

Debatt och opinion

Konkreta lösningar får politikerna att lyssna

Tänk långsiktigt. Var relevant, konsekvent och aktuell. Och visa hur ni kan lösa viktiga samhällsutmaningar....

Debatt och opinion

Säkerställ att Äldreomsorgslyftet omfattar idéburna aktörer

Äldreomsorgslyftet behöver omfatta hela äldreomsorgen så att alla medarbetare får chansen att vidareutbilda...

Debatt och opinion

”Idéburen sektor behövs i arbetsmarknadspolitiken”

Idéburna aktörer, som exempelvis arbetsintegrerade sociala företag, har en avgörande roll i den svenska...

Debatt och opinion

Fremia satsar inom idéburen välfärd

Fremia befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede och förstärker nu organisationen inom idéburen välfärd...

Debatt och opinion

Låt inte politiken gynna storbolagen framför civilsamhället

De utredningar och betänkanden som har lagts fram i samband med skapandet av Sveriges nya...

Debatt och opinion

”Budgeten saknar ett helhetsgrepp för idéburen sektor”

Både ris och ros när Fremia kommenterar regeringens budgetförslag för 2022. Omstöpningen av arbetsrätten är...

Debatt och opinion

Ge anställda inom civilsamhället trygghet

Föreningar och organisationer måste ges möjligheter att vara en jämbördig part till näringslivet och...

Relaterat innehåll