Värdesäkra ersättningar till idéburna aktörer och civilsamhället

Fremia och Famna skickar skrivelse till kommuner och regioner

Kostnadsökningarna har gjort läget akut för många aktörer inom idéburen välfärd och civilsamhället. Ersättningar och bidrag behöver räknas upp. Det uppmanar Fremia och Famna i en skrivelse till landets kommuner och regioner, som just nu sitter med budgetarbetet inför 2024.

Det historiskt höga märket i avtalsrörelsen 2023, tillsammans med andra kostnadsökningar, slår rakt mot verksamheter som drivs av idéburna aktörer och civilsamhället. Det påverkar både medarbetare och de medmänniskor som verksamheterna är till för.

I en skrivelse till landets samtliga kommuner och regioner uppmanar nu Fremia och Famna att ersättningar och bidrag räknas upp i budgetbesluten inför 2024.

– Vi vet sedan tidigare att det inte är självklart att kommuner och regioner räknar upp ersättningarna till idéburna vårdgivare enligt index. Detsamma gäller bidragen till civilsamhället. Men i ljuset av det historiskt höga märket i avtalsrörelsen är det mer betydelsefullt än på länge att vi får en uppräkning i årets budgetbeslut, säger Karin Liljeblad, senior branschexpert hos Fremia.

Uppdaterad
för 1 månader sen

Relaterat innehåll