Intressepolitiskt påverkansarbete

För tillväxt och utveckling

Därför att vi vill skapa möjligheter i samhället

Sverige präglas i det allmänna medvetandet av en polariserad uppdelning i offentlig sektor och privat företagande. I praktiken hamnar många verksamheter utanför denna uppdelning, som exempelvis kooperativa och idéburna verksamhet eller civilsamhällets organisationer. Dessa sektorer, där våra medlemmar finns, vill vi vara med och driva utvecklingen av. Sverige växer med idéburna verksamheter och engagerade arbetsgivare.

Central funktion i samhällsbygget

Verksamheter av den här arten fyller en central funktion i samhället och har genom historien utmanat etablerade strukturer och varit upphov till innovation och utveckling. Fremia organiserar alla dessa typer av verksamheter.

I den allt hårdare kampen om morgondagens medarbetare har de kooperativa och idéburna verksamheterna en unik konkurrensfördel – tydliga värderingar. Lön och goda anställningsvillkor är hygienfaktorer ur rekryteringssynpunkt, men allt fler vill arbeta i företag med en uttalad vilja att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Varför så få i Sverige?

6,5 procent av arbetskraften inom Europa, motsvarande över 13,6 miljoner människor, är anställda i kooperativa och idéburna verksamheter och i civilsamhällets organisationer. I Sverige är motsvarande siffra 4,5 procent.

Det är tydligt att det finns en stor potential för dessa verksamheter. Faktum är att förutsättningar för kooperativa och idéburna verksamheter och organisationer i Sverige är sämre än i EU och de flesta andra länder. Inom välfärden i Sverige, för att ta ett exempel, har det under de senaste åren skett en koncentration kring ett antal riskkapitalägda koncerner. Här har varken kooperativa eller idéburna verksamheter och organisationer kunnat hävda sig.

Sverige utmärker sig som ett land med en mycket liten andel av idéburna utförare av offentligt finansierad välfärd. Fremia vill medverka till att vända på den utvecklingen.

Framtiden är idéburen och hållbar

Vi menar att våra medlemmar utgör en kärna i svenskt närings- och samhällsliv. Gemensamt är att de driver långsiktigt hållbara och värdeskapande verksamheter som gror och utvecklas i Sverige. Och vinsterna kommer Sverige till del genom att de återinvesteras i verksamheten och på så vis bidrar till en hållbar utveckling. En del av våra medlemmar är relativt nystartade, men många har berikat samhället i mer än 150 år.

Hur påverkas dessa verksamheter av de betydande samhällsförändringar som vi ser omkring oss? Hur förhåller vi oss till förändringar i omvärlden oavsett om det gäller det växande intresset för hållbarhetsfrågor och värderingars betydelse eller den offentliga sektorns framtida djup och räckvidd?

Vi driver opinion

Som stark och oberoende part har vi möjlighet att driva opinionsarbete om kooperativ och idéburen verksamhet för att påverka regering, myndigheter och andra beslutsfattare att prioritera, tillgodose och respektera våra medlemmars behov. Genom att arbeta med både arbetsgivarfrågor och intressepolitik vill vi stärka konkurrenskraften för våra tusentals medlemsorganisationer, bidra till tillväxt och utveckling av vår sektor och värna en pluralism av ägarformer.

Nyfiken på medlemskap?

Kul! Här hittar du mer om vad du får i ett medlemskap.

 

Uppdaterad
för 4 månader sen