Intressepolitik för samhällsnyttiga företag

Samhällsnyttiga företag bedriver långsiktiga, hållbara och värdeskapande verksamheter. De bidrar till en positiv samhällsutveckling genom att koppla affärsmässig logik till samhälleliga mål.

Att leverera samhällsnyttiga varor och tjänster ställer höga krav på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, liksom transparens och tydlighet. Våra medlemmar levererar dagligen dessa tjänster under affärsmässiga former.

På många platser i samhället

Du hittar de samhällsnyttiga företagen inom en rad sektorer och branscher. Bostadsbyggande, fastighetsförvaltning, hushållsnära tjänster, utbildning, personlig assistans, vård, skola och omsorg med flera.

I hög utsträckning bidrar samhällsnyttiga företag, exempelvis de arbetsintegrerande sociala företagen, med att ta tillvara kompetens som av olika anledningar för tillfället står en bit utanför den reguljära arbetsmarknaden.

Fremia vill förbättra förutsättningarna för samhällsnyttiga företag och stärka deras möjlighet att växa och utvecklas. Det svenska näringslivet behöver en mångfald av olika företag som drivs med affärsmässiga förtecken och har en uttalad ambition att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Så jobbar vi intressepolitiskt

Vi vill stärka de samhällsnyttiga företagens förutsättningar genom att

  • Underlätta för stat, kommuner och landsting att sluta avtal med samhällsnyttiga företag och
  • bedriva utvecklingsarbete för ledning och styrning av samhällsnyttiga företag.
Uppdaterad
för 3 månader sen