Böcker, rapporter, utredningar och kartläggningar

Böcker, rapporter, utredningar och kartläggningar är en del av vårt intressepolitiska arbete. Vi samlar dem här.

Den 2 juli 2018

Den 9 oktober 2018

Den 22 mars 2019

  • Idéburna skolor och fristående skolhuvudmän
    Troligtvis den första studien som gjorts om idéburna skolors utveckling sedan friskolereformen. Publicerad i samarbete med utredaren Mats Wingborg. Framtagen för att vara kunskapsunderlag för politiska beslut.
Uppdaterad
den 22 mars, 2019