Måste Arbetsförmedlingen upphandla arbetsträning?

Perspektivrapport oktober 2023

1 oktober ändrade Arbetsförmedlingen sina rutiner för beslut om arbetsträning. Enligt myndigheten krockar sättet de hittills anvisat arbetssökande till arbetsträning med upphandlingsrättsliga regler. I en rapport från Fremia menar upphandlingsjuristen Mathias Sylvan att det inte stämmer.

Arbetsförmedlingen har beslutat att i första hand använda sig av upphandlade tjänster för att tillgodose behoven av arbetsträning. 

Förändringen har fått kritik från bland annat funktionsrättsrörelsen, landets kommuner samt de många idéburna aktörer och arbetsintegrerande sociala företag som i dag bedriver arbetsträning och förstärkt arbetsträning.

För att fördjupa och nyansera diskussionen har Fremia bett upphandlingsjuristen Mathias Sylvan att analysera om Arbetsförmedlingen har rätt i sin bedömning eller om myndigheten kan ingå avtal om arbetsträning utan att bryta mot upphandlingsregelverket. Det har resulterat i rapporten Måste Arbetsförmedlingen upphandla arbetsträning?

I rapporten lägger Mathias Sylvan fram en rad argument och visar på rättsfall som talar för att det faktiskt är möjligt för Arbetsförmedlingen att ingå avtal om arbetsträning utan upphandling, helt enligt gällande upphandlingsregler. Arbetsträning bör ses som en ”icke ekonomisk tjänst av allmänt intresse” och därmed inte omfattas av LOU, menar han.