Remisser och skrivelser

Fremia är remissinstans och bedriver ett omfattande arbete med remissvar, skrivelser och uppvaktningar i angelägna frågor.

Här kan du läsa och ta del av våra remissvar och skrivelser i frågor som är särskilt viktiga för oss och våra medlemmar.