Myndigheten för arbetsmiljökunskap föreslås införlivas in i Arbetsmiljöverket

Fremia har lämnat remissvar på Arbetsmiljöverkets och Myndigheten för arbetsmiljökunskaps redovisning av uppdraget att lämna förslag om organisationsförändring, A2023/01509.

Sammanfattning

Fremia tillstyrker förslaget att Myndigheten för arbetsmiljökunskap införlivas in i Arbetsmiljöverkets organisation med start år 2026. De kunskaper och erfarenheter som Mynak har med sig kan på ett positiv sätt bidra till Arbetsmiljöverkets utveckling av det kommunikativa stödet till arbetsgivare om hur det förebyggande arbetsmiljöarbetet kan förbättras i olika frågor. Behovet av kunskap inom arbetsmiljöområdet sinar aldrig.