Idéburet Offentligt Partnerskap IOP – rapport och exempel 2023

En samverkansform i tiden – och vanligare än du tror

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansform mellan den idéburna och offentliga sektorn. Syftet är att, genom samverkan, uppnå ett samhällsnyttigt mål där båda parter bidrar med resurser. Denna rapport belyser möjligheterna till partnerskap med idéburna aktörer och tar upp aktuella exempel på IOP runtom i Sverige.

Denna rapport och exempelsamling, som tagits fram gemensamt av Fremia och Famna, belyser mångfalden i de IOP:er som tecknas i Sverige – såväl när det gäller fokusområden, tidsperiod och de olika politiska nämnder/förvaltningar som ingår i partnerskapen. Samtidigt synliggörs den viktiga roll som civilsamhället och den idéburna sektorn spelar för samhället och den svenska välfärden.

Vi har samlat 94 aktiva IOP:er, fördelat på 13 kommuner och fem regioner i Sverige, inom en rad olika områden. Dessa listas i rapporten, med beskrivningar, tidsperioder och länkar till partnerskapen. Vidare beskriver vi kortfattat varför, när och hur man ingår i IOP. Vi har också samlat ett antal lästips och riktlinjer för er som vill veta mer om IOP. Syftet med rapporten är att fånga upp den betydelse som IOP kan ha för samhällsutvecklingen och en ökad samverkan mellan den offentliga och den idéburna sektorn.