Karin Liljeblad

Fremia driver branscharbete inom vård och social omsorg för våra idéburna och kooperativa medlemmar. Kontakta Karin om du har erfarenheter, synpunkter eller förslag som du vill dela med dig av.

Titel
Branschexpert välfärd
Telefon
08-702 54 92
Mejladress

Idéburen välfärd

Det finns många mervärden, både för den enskilde och för samhället, att vård och social omsorg drivs i idéburen och kooperativ regi. Fremias branscharbete syftar till att lyfta fram idéburna och kooperativa vård- och omsorgsgivares bidrag i välfärden och stärka förutsättningarna för våra medlemmar att verka och växa. Det gör vi i nära samverkan med Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd.

Ambitionen är att, i dialog med våra medlemmar, bevaka och driva prioriterade frågor. På så vis kan vi bidra till att stärka våra medlemmars förutsättningar att driva verksamheter inom vård och social omsorg.

Det gör vi på tre sätt:

  • Kommunikation och opinionsbildning
  • Intressebevakning och påverkan
  • Erfarenhetsutbyte och utbildning

Prioriterade frågor

  • Vi vill stärka den idéburna och kooperativa vården och omsorgen
  • Vi vill lyfta våra medlemmars erfarenheter och synpunkter
  • Vi vill arbeta för hållbara och långsiktiga villkor och förutsättningar för våra medlemmar
  • Vi vill bidra till kompetensförsörjningen i välfärden

Publicerat av Karin Liljeblad