Karin Liljeblad

Mitt uppdrag är att, i nära samverkan med Famna, bygga upp ett branscharbete inom vård och social omsorg för idéburna medlemmar och andra fristående, värderingsstyrda vård- och omsorgsgivare som är medlemmar hos Fremia. Kontakta mig om du har erfarenheter, synpunkter eller förslag som du vill dela med dig av.

Titel
Branschexpert idéburen välfärd
Telefon
08-702 54 92
Mejladress

Idéburnas ställning måste stärkas

Fremia har tillsammans med Famna och Forum identifierat att idéburna välfärdsaktörer har en svag och delvis bristfällig infrastruktur i relation till den offentliga och privata sektorn.Detsamma gäller i jämförelse med hur våra skandinaviska grannländer Norge och Danmark valt att organisera sig.

Öka antalet idéburna välfärdsaktörer

Idéburen välfärd behöver en långsiktigt hållbar ekonomisk infrastruktur för att kunna bedriva ett uthålligt påverkansarbete som inte är ensidigt beroende av statsbidrag och projektmedel. Vårt arbete ska bidra till att andelen av idéburna välfärdsaktörer inom den totala välfärden ökar från dagens tre procent till 10 procent år 2030.

Vård och social omsorg är ett brett område. Min ambition är att, i dialog med våra medlemmar och med Famna, utveckla vårt branscharbete, så att vi bevakar och driver medlemmarnas gemensamma intressen på prioriterade områden. På så vis kan vi bidra till att stärka den idéburna sektorn inom vård och social omsorg.

Inledningsvis är dessa frågor vårt fokus

 

Publicerat av Karin Liljeblad