Karin Liljeblad

Fremia bygger upp ett branscharbete inom vård och social omsorg för idéburna medlemmar och andra fristående vård- och omsorgsgivare. Kontakta Karin om du har erfarenheter, synpunkter eller förslag som du vill dela med dig av.

Titel
Branschexpert idéburen välfärd
Telefon
08-702 54 92
Mejladress

Idéburen välfärd

Det finns många mervärden, både för den enskilde och för samhället, att vård och social omsorg drivs i idéburen regi. Fremias branscharbete syftar till att lyfta fram idéburna vård- och omsorgsgivares bidrag i välfärden och stärka förutsättningarna för våra medlemmar att verka och växa. Det gör vi i nära samverkan med Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd.

Ambitionen är att, i dialog med våra medlemmar, bevaka och driva prioriterade frågor. På så vis kan vi bidra till att stärka den idéburna sektorn inom vård och social omsorg.

Det gör vi på tre sätt:

  • Kommunikation och opinionsbildning
  • Intressebevakning och påverkan
  • Erfarenhetsutbyte och utbildning

Aktuella frågor

Publicerat av Karin Liljeblad