Första idéburna upphandlingen påskriven

Den första idéburna upphandlingen är nu påskriven. Den sker i Region Stockholm och kontraktet går till Ersta sjukhus, men betydelsen är bredare än så, anser Klara Rapp, Famna.

Det blev till slut Region Stockholm som visar vägen i den första idéburna upphandlingen. Det gäller en mottagning på Ersta sjukhus för vuxna som lider av posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD, som konsekvens av exempelvis tortyr eller sexuellt våld.

Det tog alltså ett drygt år efter att lagändringarna trädde ikraft innan den första idéburna upphandlingen till slut undertecknades.

– Det här är större än en enskild upphandling. Det är ett första steg på en resa där vi kommer att få se mer idéburen välfärd i Sverige, säger Klara Rapp, tf. generalsekreterare på Famna.

Uppdraget från Region Stockholm till Ersta sjukhus gäller i två år från det att verksamheten öppnar, med möjlighet till förlängning. Förberedelser inför verksamhetsstart pågår med målsättningen att ta emot de första patienterna i september 2024.

Relaterad information