114 motioner om civilsamhället och idéburen sektor

- Rapport: motioner från den allmänna motionstiden 2023

Under riksdagens allmänna motionstid 2023 inkom totalt 2 701 motioner. Bland dem har vi hittat 114 motioner som berör våra medlemmars förutsättningar att verka. I en ny rapport gör Fremia med samarbetspartners en sammanställning av riksdagsmotioner från den allmänna motionstiden 2023 som berör våra respektive sektorer.

Nu har det första året gått av riksdagens nuvarande mandatperiod. I Fremias påverkansarbete är det i allra högsta grad intressant att bevaka vilka frågor riksdagsledamöterna i den nyvalda riksdagen har valt att lyfta under den allmänna motionstiden i riksdagen om våra medlemmars förutsättningar.

Fremia har, i samarbete med Concord, Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd, Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Giva Sverige, Studieförbunden och Svensk Kooperation, gjort en sammanställning av riksdagsmotioner från den allmänna motionstiden 2023 som berör våra sektorer.

I undersökning tillämpades sökord i riksdagens databas för att avgränsa sökområdet till motioner som berör sammanställningens sju rubriker; civilsamhälle, idéburen välfärd, folkbildning och studieförbund, bistånd, insamling och finansiering, kooperation samt personlig assistans. Motionsskörden är stor och vi har, i sammanställningen, haft som ambition att redovisa de motioner som specifikt berör förutsättningarna för våra medlemmar.