Fremia uppmanar regeringen: korta IVO:s handläggning och slopa ändringsavgifter

IVO:s långa handläggning av tillstånd samt höga ändringsavgifter skapar problem både för Fremias medlemmar och för kommunerna. Fremia har nu, tillsammans med SKR, Vårdföretagarna och Famna, skrivit till socialminister Lena Hallengren. Vi uppmanar regeringen att tillföra resurser för att korta handläggningstiderna hos IVO, och att helt slopa ändringsavgifterna.

Det tar i dag cirka nio månader för IVO att handlägga ett nytt tillstånd för fristående verksamhet inom socialtjänsten och sex månader att handlägga en ändring i ett befintligt tillstånd. Det skapar problem, både för kommunerna och för våra medlemmar inom vård och omsorg.

Vår gemensamma skrivelse uppmärksammas i en artikel i Dagens Samhälle (bakom inlogg). Som artikeln beskriver kan kommunen ha behov av att en fristående omsorgsgivare snabbt och flexibelt kan genomföra förändringar i verksamheten när vård- och omsorgsbehoven utvecklas. Men de långa handläggningstiderna förhindrar snabb omställning. Vi ser behov av att regeringen nu tillför myndigheten riktade resurser för att korta handläggningstiden.

I skrivelsen uppmanar vi också regeringen att slopa avgifterna för ansökan om ändringar i tillståndet. De höga avgifterna gör att omsorgsgivarna, för att hushålla med sina resurser, tvingas samla flera ärenden i samma ansökan. Det i sin tur gör att ändringsansökningarna hos IVO har blivit alltmer komplexa och att handläggningstiden förlängs. IVO har själva föreslagit att dessa avgifter ska avskaffas.

Vi hoppas nu att regeringen hörsammar vår uppmaning. Ändringsavgifterna hämmar utveckling inom omsorgen, och drabbar i förlängningen brukare och patienter.