Hoppa till huvudinnehåll

Sjukvård, omsorg och behandlingsverksamhet

För dig som driver verksamhet inom hälsa, vård och övrig omsorg

Här ser du som har kollektivavtal inom hälsa, vård och övrig omsorg (HVO) de viktigaste och mest aktuella händelserna som rör ditt avtalsområde.

Ta för vana att vara inloggad här på vår webbplats om du är medlem hos oss. Då kommer webbplatsen att anpassa sig efter dig och visa dig de dokument och handlingar du behöver i din verksamhet.

Hälsa vård omsorg

Förhandlingar om dygnsviloregler pågår

Reglerna om dygnsvila inom HVO-avtalet och avtalet för personlig assistans utreds vidare och tiden för...

Hälsa vård omsorg

Nytt avtal för Kommunal inom Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO)

Fremia och Kommunal är överens om ett nytt tvåårigt avtal för anställda inom avtalsområde HVO som berör...

Hälsa vård omsorg

Nytt avtal för tjänstemän inom Hälsa, vård och övrig omsorg

Förhandlingarna om tjänstemannaavtalet Hälsa, vård och övrig omsorg är klara. Parterna har enats om ett...

Hälsa vård omsorg

Avtalskonferens om nytt avtal med Kommunal inom Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO)

Fremia och Kommunal har kommit överens om ett nytt tvåårigt kollektivavtal för Hälsa, vård och övrig omsorg....

Hälsa vård omsorg

Yrkanden har växlats för Hälsa, vård och övrig omsorg

Fremia och Kommunal växlade yrkanden den 20 juni för kollektivavtalet Hälsa, vård och övrig omsorg, HVO....

Hälsa vård omsorg

Avtalsförhandlingarna fortsätter för tjänstemännen inom HVO

Fremia och Akademikerförbunden, Vision och Vårdförbundet fortsätter förhandlingarna om HVO-avtalet.

Hälsa vård omsorg

SKR och Kommunal överens om dygnsvila

Överenskommelse om dygnsvila för bland annat personliga assistenter samt vård och omsorg.

Hälsa vård omsorg

Om skärpta regler för dygnsvila

1 oktober gäller nya regler för dygnsvila inom kommunal sektor. Fremias medlemmar omfattas inte i nuläget.

Hälsa vård omsorg

Fremiapodden: Den idéburna välfärden ska växa

Lyssna på Fremiapodden om den idéburna välfärdens förutsättningar och de utmaningar den står inför.

Hälsa vård omsorg

Skyddad yrkestitel för undersköterska

I sommar sker en stor förändring som påverkar i stort sett alla våra medlemmar som driver vård och omsorg. Då...

Hälsa vård omsorg

Nya anställningsformer i kollektivavtalet HVO från 1 januari 2023

Gäller på området med Akademikerförbunden, Vision och Vårdförbundet

Hälsa vård omsorg

Att motverka trakasserier och sexuella trakasserier

”Det kan hända när som helst, vem som helst, var som helst”

Hälsa vård omsorg

Gäller från 1 oktober för HVO - Läkarförbundet

Inga ändringar på avtalsområde HVO - Sveriges läkarförbund med anledning av nya LAS.

Hälsa vård omsorg

Gäller från 1 oktober för HVO - Akademikerförbunden, Vision och Vårdförbundet

Inga ändringar på avtalsområde HVO - Akademikerförbunden, Vision, Vårdförbundet med anledning av nya LAS.

Hälsa vård omsorg

”Fler regleringar för äldreomsorgen är fel väg”

Stelbenta krav som inte är anpassade till verksamhetens förutsättningar riskerar att gå ut över kvaliteten i...

Hälsa vård omsorg

Lagändringar om idéburen välfärd på plats

– Nu är det upp till regioner och kommuner att använda lagen, säger Karin Liljeblad, branschexpert, Fremia.

Hälsa vård omsorg

Fremia – en aktiv part i Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en viktig arena för att stärka kompetensförsörjningen inom vård och omsorg genom...

Hälsa vård omsorg

Per Gradén förstärker Fremia

Från rollen som förhandlingschef på Samhall AB till avtalsansvarig på Fremia för hälsa, vård och övrig omsorg.

Hälsa vård omsorg

Delta i SKR:s nationella brukarundersökning

Den 13 april öppnar SKR anmälan till två olika nationella brukarundersökningar, dels på...

Hälsa vård omsorg

”Efterlängtat förslag av många i civilsamhället”

Förslagen i propositionen om idéburen välfärd underlättar för idéburna verksamheter att bidra till välfärden.

Hälsa vård omsorg

Avtalskurs för hälsa, vård och övrig omsorg

DIGITALT. Arbetsrätten handlar om villkor och förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare. Grundkurs i...

Hälsa vård omsorg

Medel för kompetensutveckling för medarbetare i äldreomsorgen

Via Äldreomsorgslyftet kan våra medlemmar som bedriver äldreomsorg få del av statliga medel för att höja...

Hälsa vård omsorg

Fler bör kunna bli fast omsorgskontakt i hemtjänsten

I äldreomsorgen finns många medarbetare utan undersköterskeutbildning, men med lång erfarenhet i yrket. Om...

Hälsa vård omsorg

Inför lönerevision 2022

Rutinerna kring lönerevision för Kommunals medlemmar och för övriga avtalsparter inom området Hälsa, vård och...

Hälsa vård omsorg

Fremia uppmanar regeringen: korta IVO:s handläggning och slopa ändringsavgifter

IVO:s långa handläggning av tillstånd samt höga ändringsavgifter skapar problem både för Fremias medlemmar...

Hälsa vård omsorg

Famnas tillväxtrapport bör stämma till eftertanke

Den ersättning som idéburna verksamheter får för sitt arbete täcker inte kostnaderna. Det visar en rapport...

Hälsa vård omsorg

Kompetensförsörjning måste nå även idéburen äldreomsorg

Det är bra att staten vill bidra till att stärka kompetensförsörjningen i äldreomsorgen, men satsningarna...

Hälsa vård omsorg

Samverkan för att motverka mutor och korruption

Fremia, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Vårdföretagarna samverkar tillsammans med stöd av Institutet...

Hälsa vård omsorg

Språkombud stärker kompetens­försörjningen

I samband med VO-collegeveckan lyfter vi fram vårt samarbete med Vård- och omsorgscollege. En etablerad aktör...

Hälsa vård omsorg

Nytt löneavtal med Vårdförbundet

Fremia har den 26 januari 2021 träffat ett nytt löneavtal med Vårdförbundet för anställda inom Hälsa, vård...

Hälsa vård omsorg

Tillämpning av löneavtalet

Löneavtalet med Kommunal gäller från den 1 november 2020 till och med den 30 september 2023. Lönerevision...

Hälsa vård omsorg

Strejkvarsel inom vård och omsorg gäller ej Fremia-medlemmar

Förhandlingarna mellan arbetsgivarorganisationen Almega Vårdföretagarna och fackförbundet Kommunal rörande...

Hälsa vård omsorg

Avtalet med Vårdförbundet gäller tillsvidare

Arbetsgivarföreningen KFO (Fremia den 1 jan 2021) och Vårdförbundet har träffat överenskommelse om löner och...

Hälsa vård omsorg

Avtalet med Vision gäller tillsvidare

Arbetsgivarföreningen KFO (Fremia den 1 jan 2021) och Vision har träffat överenskommelse om löner och...

Hälsa vård omsorg

Avtalet med Akademikerförbunden gäller tillsvidare

Arbetsgivarföreningen KFO (Fremia den 1 jan 2021) och Akademikerförbunden har träffat överenskommelse om...

Hälsa vård omsorg

Ny webbutbildning för vårdanställda

Socialstyrelsen har tagit fram en ny kostnadsfri webbutbildning i basala hygienrutiner för vård och omsorg...

Hälsa vård omsorg

Webbinarium – Ditt nya avtal: HVO

Den 9 december har vi i ett kostnadsfritt webbsänt seminarie med information om ditt nya avtal.

Hälsa vård omsorg

Frågor och svar – Hälsa, vård och övrig omsorg

Arbetsgivarföreningen KFO (Fremia den 1 jan 2021) och Kommunal har tecknat ett nytt kollektivavtal om löner...

Hälsa vård omsorg

Nytt avtal för Hälsa, vård och övrig omsorg

Arbetsgivarföreningen KFO (Fremia den 1 jan 2021) och Kommunal har träffat överenskommelse om att förlänga...

Hälsa vård omsorg

Lönerevision 2020 med Akademikerförbunden och Kommunal

I helgen slöt parterna inom industrin ett nytt avtal som innehåller löneökningar om 5,4 procent över 29...

Relaterat innehåll