Fremia förstärker organisationen med Per Gradén som ny rådgivare

Den 12 april påbörjade Per Gradén en tjänst som rådgivare med särskilt ansvar för hälsa, vård och övrig omsorg. Per kommer närmast från att ha jobbat med Samhall under de senaste sex åren varav de senaste fyra åren som förhandlingschef på Samhall AB.

– Innan jag jobbade på Samhall har jag under nästan åtta år jobbat på Almega i olika befattningar med bland annat Vårdföretagarna, Medieföretagen och som förhandlingschef för Bemanningsföretagen och Samhallförbundet, säger Per Gradén.

Hur kom det sig att du sökte dig till Fremia?

Fremia är välkänt för mig då Samhall blev medlem den 1 januari 2019 vid byte av arbetsgivarförening från Almega Samhallförbundet till dåvarande KFO – nu Fremia. Utvecklingen på arbetsmarknaden och de stora förändringar som sker i samhället är något som både engagerar och intresserar mig. Fremia och dess medlemmar har en framskjuten roll i detta arbete och jag tror att mina erfarenheter ska komma väl till användning här.

Vad innebär din roll som rådgivare?

– Att jobba på en arbetsgivarförening är ett arbete som spänner över många olika frågor såväl i sak som relation. Jag kommer att vara rådgivare med särskilt ansvar för Hälsa, vård och övrig omsorg och kommer att förhandla kollektivavtal och jobba konsultativt med medlemsföretagen i branschen med förhandlingar, stöd, utbildningar och övrig medlemsservice, avslutar Per.

Foto: Niklas Palmklint