Diskussionerna om förändrade dygnsviloregler i Fremias kollektivavtal fortsätter. Fremia och fackförbunden skjuter fram datumet för implementeringen av EU:s arbetstidsdirektiv ytterligare.

Fremia fortsätter tillsammans med Kommunal, Vårdförbundet, Vision och Akademikerförbunden att arbeta med hur reglerna i kollektivavtalen Hälsa, vård och övrig omsorg, Personlig assistans, Skola, förskola och fritidshem samt Arbetare inom civilsamhället ska utformas för att följa EU:s arbetstidsdirektiv. Parterna har tidigare kommit överens om att skjuta på implementeringsdatumet till efter årsskiftet 2025. Nu senareläggs implementeringen ytterligare.

– Arbetet löper på bra och det finns goda förhoppningar om att kunna hitta lösningar som gör att avtalen är förenliga med EU-direktivet och som alla parter kan gå med på. Men det är många som ska komma överens och det är viktigt att nå en överenskommelse som håller över tid, säger Carina Ekblad Wendel, rådgivare och förhandlare på Fremia.

– Vi vet att det här är en stor fråga för många av Fremias medlemmar eftersom de kan behöva göra vissa anpassningar i sin verksamhet framöver. Därför har vi valt att skjuta ytterligare på när ändringarna av dygnsviloreglerna ska ske i Fremias avtal. När de väl träder i kraft så ska det också finnas gott om tid att förbereda sin verksamhet, säger Carina Ekblad Wendel.

I nuläget finns inget exakt datum för när implementeringen ska vara genomförd, men det ser ut att bli en bra bit in på 2025. Parterna träffas igen efter sommaren för att fatta beslut.

– Så snart vi har ett besked meddelar vi det. I nuläget behöver du som är medlem i Fremia inte göra något och du ska helt enkelt följa nuvarande skrivningar i kollektivavtalen, tills vi meddelar något annat, säger Carina Ekblad Wendel.

Relaterat innehåll