Nya anställningsformer i kollektivavtalet HVO med Akademikerförbunden, Vision och Vårdförbundet

Gäller från och med 1 januari 2023 inom avtalsområde - HVO Akademikerförbunden, Vision och Vårdförbundet

Fremia har med motparterna Akademikerförbunden, Vision och Vårdförbundet enats om förändringar i kollektivavtalet Hälsa, vård och övrig omsorg. I avtalet görs motsvarande skifte som i LAS, där allmän visstidsanställning har ersatts med särskild visstidsanställning. Här kan du läsa om vad det innebär.

Logga in för att ta del av ändringarna och vad som gäller från 1 januari 2023 i ditt avtal.

Relaterat innehåll