Arbetsmiljö och arbetsgivarens ansvar

Arbetsmiljö handlar förstås om ergonomi, de praktiska anpassningarna och om arbetstider. Men också om bedömning av risker och sociala aspekter på verksamheten. På de här sidorna om arbetsmiljö vill vi vidga ditt perspektiv på begreppet och ge dig redskap som hjälper dig i ditt ansvar som arbetsgivare.

Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) utgör stommen i arbetsmiljölagstiftningen och reglerar hur arbetsmiljöarbete ska bedrivas.

Arbeta aktivt med arbetsmiljön

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Du som arbetsgivare är skyldig att se till att dina anställda har en god arbetsmiljö och att de inte skadar sig eller blir sjuka på sitt arbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet och metoderna där hjälper dig att arbeta aktivt med arbetsmiljön.

Förebygga är syftet

Själva idén med arbetsmiljöarbetet är enligt arbetsmiljölagen att förebygga. Arbetstagare ska inte drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. I arbetsmiljöarbetet ska även en god arbetsmiljö uppnås. Du som arbetsgivare har huvudansvaret för arbetsmiljön och att arbetsmiljölagstiftningen följs.

Gäller alla arbetstagare

Arbetsmiljölagen gäller för alla arbetstagare. Även för den som genomgår utbildning, för deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program, och några fler. Barn i förskolan och elever på fritidshem omfattas däremot inte.

Arbetsgivaren har skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Utgångspunkt är att allt som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas, så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.

Samverkan är grunden i arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbetet omfattar alla. Samverkan behövs för att nå goda resultat i allt arbetsmiljöarbete.

Allas deltagande är viktigt för att upptäcka risker och för att få fram bra åtgärder. En klar fördel är att samtliga arbetstagare ges möjlighet att regelbundet diskutera sin gemensamma arbetsmiljö.

Du bestämmer själv på vilket sätt du vill att samverkan ska ske i er verksamhet mellan dig, dina anställda, skyddsombud och arbetsmiljöombud.

Relaterat innehåll