Lön och ersättning

Kollektivavtalen om löner skiljer sig åt både vad avser konstruktion, nivå och lönerevisionstidpunkt. Det är därför viktigt att du är medveten om vad som gäller för just ditt avtalsområde.

För att följa upp utfallet av lönerevisionen och för att få information om löneläget samlar vi årligen in löneuppgifter och lönestatistik från föreningens medlemmar.

Läs mer om

lönerevision

Se vad som händer i

avtalsrörelsen

Vad är

lönestatistik?

Lönekartläggning

Alla arbetsgivare, oavsett antal anställda, ska varje år göra en kartläggning och en analys av arbetstagarnas löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Arbetet med lönekartläggning är en del av det löpande arbetet med aktiva åtgärder. Arbetet ska ske i samverkan.

Facebookgrupp

Är du lönehandläggare? Hitta dina kollegor med hjälp av vår Facebookgrupp. Villkoret för att vara med är att din arbetsgivare eller den organisation du administrerar löner för är medlem i Fremia.

Uppdaterad
för 9 månader sen