Lönestatistik

Hjälper dig vid lönerevision och lönekartläggning

Varje år samlar vi in löneuppgifter från medlemmarna. Syftet är att följa upp utfallet av lönerevisionen och få information om löneläget på våra avtalsområden. Lönestatistiken är en av förutsättningarna för en bra avtalsförhandling.

Visa lönestatistiken

Om tjänsten Lönesök Nyhet

Du som är medlem får tillgång till lönestatstiken. Det är en av dina medlemsförmåner. När du känner till det aktuella löneläget blir det förstås lättare för dig att sätta rätt lönenivå. Nu har det också blivit lättare att bläddra i statistiken. Nya webbtjänsten Lönesök gör det lättare att hitta rätt.

Lönestatistiken är en medlemsförmån. För att se den måste du vara inloggad.

Fördelar för dig som är medlem

  • Nu presenterar vi lönestatistik via webbtjänsten Lönesök. (Använd den på datorn, tjänsten är ännu inte mobilanpassad.)
  • Bra underlag vid lönerevision och lönekartläggning.
  • Lätt att söka och filtrera på bland annat yrke, ålder och region.
  • Tidigare var lönestatistiken publicerad som en trycksak med namnet marknadslöneinformation.

Om insamlingen av lönestatistiken

Lönestatistiken tas fram som en följd av en partsgemensam statistiköverenskommelse i vilken arbetet kring den gemensamma lönestatistiken regleras. Den insamlade lönestatistiken delas enligt denna överenskommelse mellan parterna.

Koll på löneläget

Lönestatistiken utgör en sammanställning av löner för anställda i företag och organisationer som är medlemmar i Fremia. Utgångspunkten är att beskriva löneläget på de vanligaste befattningarna inom respektive avtalsområde.

Vi tar hand om kontakten med myndigheterna åt dig

För att göra det enklare för dig samarbetar vi med Medlingsinstitutet (MI) och SCB om insamling av löner till Sveriges officiella statistik. De uppgifter vi samlar in förmedlas till dessa myndigheter. Därför behöver du som är medlem bara lämna uppgifterna en enda gång.

Lönestatistiken är en medlemsförmån. För att se den måste du vara inloggad.