Sjukfrånvaro

När en arbetstagare anmäler sig sjuk ska arbetsgivaren betala ut sjuklön enligt sjuklönelagen samt reglerna i kollektivavtalen.

I nära anslutning till sjukanmälan är det lämpligt att du som arbetsgivare tar kontakt med arbetstagaren. Syftet med kontakten är att visa att arbetstagaren behövs och att du önskar underlätta en snabb återgång i arbete.

Om sjukdiagnosen inte gör det olämpligt bör du fortsätta hålla kontakt och undersöka möjligheten till arbetsanpassning eller tillfälligt ändrade arbetsuppgifter.

Anmäl till Försäkringskassan om sjukskrivningen pågår mer än 14 dagar.

Uppdaterad
den 9 november, 2022