Coronavirus och covid-19

Vad gäller nu?

Covid-19 anses inte längre vara en allmänfarlig och samhällsfarlig smitta, och vi lever i princip som vanligt igen. Här går vi igenom vilka restriktioner som fortfarande gäller som är viktiga att känna till för dig som arbetsgivare.

Under den pågående covid-19-pandemin var informationstrycket högt. Rekommendationer och allmänna råd från myndigheter uppdaterades ofta,  och nya besked och beslut från riksdag och regering presenterades löpande. Några rekommendationer finns kvar. Det här är viktigt för dig att känna till, beroende på typ av verksamhet.

Rekommendationer för alla

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 50 år eller äldre vaccinerar sig. Myndigheten rekommenderar även alla att stanna hemma och undvika kontakt med andra om en känner sig sjuk och har symtom som kan vara covid-19, även om ett självtest visat sig vara negativt.

De som inte vaccinerat sig rekommenderas att vara särskilt försiktiga, undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade tillhör en riskgrupp som löper större risk att bli allvarligt sjuka. En risk som också ökar med stigande ålder.

➜ Medicinska riskgrupper

Fortsatt testning för patienter och vissa vårdtagare

Folkhälsomyndighetens rekommendation om testning gäller för patienter och omsorgstagare inom hälso- och sjukvård, och vissa omsorgsverksamheter. 

Fortsätt minska smittspridning inom vård- och omsorgsverksamheter

Rekommendationen gäller fortsatt viktigt arbete med åtgärder för att minska risken för smittspridning, arbete med basala hygienrutiner och andra vårdhygieniska rutiner. Även testning vid symtom och smittspårning är viktiga verktyg för att skydda personer med störst risk för allvarliga konsekvenser av sjukdomen.

Gravida och covid-19, vad gäller i dag?

Gravida ingår fortfarande i Socialstyrelsens lista över riskgrupper som har ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19. Risken anses gälla från graviditetsvecka 20 och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gravida vaccineras efter vecka 12.

Uppdaterad
för 1 månader sen