Coronavirus och covid-19

Vad gäller nu?

Covid-19 anses inte längre vara en allmänfarlig och samhällsfarlig smitta, och vi lever i princip som vanligt igen. Här går vi igenom vilka restriktioner som fortfarande gäller som är viktiga att känna till för dig som arbetsgivare.

Under den pågående covid-19-pandemin var informationstrycket högt. Rekommendationer och allmänna råd från myndigheter uppdaterades ofta,  och nya besked och beslut från riksdag och regering presenterades löpande. Några rekommendationer finns kvar. Det här är viktigt för dig att känna till, beroende på typ av verksamhet.

Rekommendationer för alla

Alla har ett eget ansvar att skydda sig själva och andra mot smittspridning av covid-19. För att undvika smittspridning är det bra att stanna hemma och undvika kontakt med andra om man känner sig sjuk och har symtom som kan vara covid-19, även om ett självtest visat sig vara negativt.

Bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19 är att vaccinera sig vilket Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 50 år eller äldre att göra. 

Ovaccinerade löper större risk att bli allvarligt sjuka. En risk som också ökar med stigande ålder.

Fortsatt testning för patienter och vissa vårdtagare

Folkhälsomyndighetens rekommendation om testning gäller för patienter och omsorgstagare inom hälso- och sjukvård, och vissa omsorgsverksamheter. 

Fortsätt minska smittspridning inom vård- och omsorgsverksamheter

Rekommendationen gäller fortsatt viktigt arbete med åtgärder för att minska risken för smittspridning, arbete med basala hygienrutiner och andra vårdhygieniska rutiner. Även testning vid symtom och smittspårning är viktiga verktyg för att skydda personer med störst risk för allvarliga konsekvenser av sjukdomen.

Gravida och covid-19

På grund av en risk för allvarlig sjukdom, särskilt i den senare delen av graviditeten, räknas gravida fortsatt som en riskgrupp. Gravida rekommenderas därför vaccination om graviditetens senare halva sammanfaller med tiden då spridningen av covid-19 är hög i Sverige.

Fördjupning och stödmaterial

Hos myndigheterna finns information, utbildningar, material och vägledningar. Här är några bra länkar.

Uppdaterad
för 3 månader sen