Sjukanmälan

En arbetstagare ska anmäla direkt till arbetsgivaren att hen är sjuk. Det är nödvändigt för att du som arbetsgivare ska kunna betala sjuklön till den anställde.

Läs mer om vilka kollektivavtalade försäkringar som påverkas med anledning av coronavirus och covid-19.

Skriftlig försäkran

Arbetstagaren ska lämna en skriftlig försäkran om att hon eller han har varit sjuk och i vilken omfattning. Försäkran behöver inte innehålla närmare uppgifter om sjukdomen. Du är inte skyldig att betala ut sjuklön innan arbetstagaren har lämnat en sådan försäkran.

Anmäl till Försäkringskassan

Anmäl till Försäkringskassan om sjukskrivningen pågår mer än 14 dagar. Anmälan ska du göra inom sju (7) kalenderdagar efter sjuklöneperiodens slut, alltså senast 21 kalenderdagar efter sjuklöneperiodens start. Anmälan ska innehålla arbetstagarens personnummer, insjuknandedag och uppgifter om eventuell tidigare sjuklöneperiod.

Uppdaterad
den 28 juli, 2020