Vad gäller vid vab och vobb?

Hur mycket kan en anställd vabba? Kan man jobba med sjuka barn hemma?

Under vintermånaderna ökar uttaget av vård av barn. Här hittar du svar på vanliga frågor om vab, vobb och vad som gäller för dig som arbetsgivare.

Du som arbetsgivare behöver enligt både diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen skapa förutsättningar för dina anställda att kunna kombinera familjeliv och arbete. Vilket kan aktualiseras särskilt under vinterhalvåret när många barn är sjuka. Att det kommer intensiva sjukdomstoppar under året, med frånvaro för vård av barn som följd, är ett faktum du som arbetsgivare får förhålla sig till.

För löpande dialog om prioriteringar

För den som vabbar mycket finns risk för att arbetet blir eftersatt. Du som arbetsgivare kan hantera vab-frånvaron genom att diskutera prioriteringar med dina anställda och styra om arbetsuppgifter som behöver utföras mer skyndsamt.

Den löpande dialogen mellan chef och medarbetare är det bästa verktyg du har som arbetsgivare för planera din verksamhet. Den som är hemma med sjukt barn kan inte förväntas att samtidigt utföra sitt arbete, men du som arbetsgivare kan hjälpa till att sortera bland uppgifterna som ligger på vänt.

Vobb kan inte förväntas - men underlätta

Inom yrken som kan utföras på distans har det blivit allt vanligare att ”vobba”, alltså att vara hemma med sjukt barn och jobba samtidigt. Vobb är en företeelse som inte finns reglerad någonstans, men som ändå tillämpas av många. Det finns inga krav på att vara tillgänglig när barn är sjuka, men om rätt förutsättningar finns kan vobb underlätta för den anställda, både för arbetet och familjelivet.

Den som vobbar avstår inte från arbete, därför utgår lön i stället för tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. Om anställda jobbar antas de kunna delta i arbetsdagen som planerat. Du och dina anställda behöver därför komma överens om det är rimligt att arbeta med barn hemma. För många fungerar det bra, men varje situation kan behöva en enskild bedömning.

Det är också viktigt att fundera över vilka signaler det sänder om du som arbetsgivare uppmuntrar vobb och hur det påverkar möjligheten att kombinera föräldraskap och arbetsliv. 

Frågor och svar

Uppdaterad
för 4 månader sen