Vad gäller vid vab och vobb?

Hur mycket kan en anställd vabba? Kan man jobba med sjuka barn hemma? Inför vabruari svarar Fremias rådgivare Maria Elinder på vanliga frågor om vab, vobb och vad som gäller för dig som arbetsgivare.

Enligt färsk statistik från Försäkringskassan har svenska föräldrar vabbat som aldrig förr under 2021. Bland annat påverkar coronapandemin de höga vab-talen, men också den höga spridningen av andra virus som är vanliga vintertid. I fjol noterades rekordmånga utbetalningar för dagar med tillfällig föräldrapenning för vård av barn: totalt 8,4 miljoner dagar för 840 000 barn.

Du som arbetsgivare behöver enligt både diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen skapa förutsättningar för dina anställda att kunna kombinera familjeliv och arbete. Vilket kan aktualiseras särskilt under vinterhalvåret när många barn är sjuka. 

– Barn blir sjuka. Att det kommer intensiva sjukdomstoppar under året, med frånvaro för vård av barn som följd, är ett faktum man får förhålla sig till, säger Maria Elinder.

För löpande dialog om prioriteringar

För den som vabbar myckt finns risk för att arbetet blir eftersatt. Under rådande pandemirestriktioner kan det dessutom krävas extra många dagar hemma innan barnen får återgå till skola och förskola. Du som arbetsgivare kan hantera vab-frånvaron genom att diskutera prioriteringar med dina anställda och styra om arbetsuppgifter som behöver utföras mer skyndsamt.

"Dialogen är det bästa verktyget för att planera din verksamhet."

– Den löpande dialogen mellan chef och medarbetare är det bästa verktyg du har som arbetsgivare för planera din verksamhet. Den som är hemma med sjukt barn kan inte förväntas att samtidigt utföra sitt arbete, men du som arbetsgivare kan hjälpa till att sortera bland uppgifterna som ligger på vänt, säger Maria Elinder.

Vobb kan inte förväntas - men underlätta

Inom yrken som kan utföras på distans har det blivit allt vanligare att ”vobba”, dvs att vara hemma med sjukt barn och jobba samtidigt. Vobb är en företeelse som inte finns reglerad någonstans, men som ändå tillämpas av många. Det finns inga krav på att vara tillgänglig när barn är sjuka, men om rätt förutsättningar finns kan vobb underlätta för den anställda, både för arbetet och familjelivet.

"Vobb finns inte reglerat någonstans, men används av många"

– Den som vobbar avstår inte från arbete, därför utgår lön i stället för tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. Om anställda jobbar antas de kunna delta i arbetsdagen som planerat. Ni behöver därför komma överens om det är rimligt att arbeta med barn hemma. För många funkar det bra, men varje situation kan behöva en enskild bedömning, säger Maria Elinder.

Det är också viktigt att fundera över vilka signaler det sänder om man som arbetsgivare uppmuntrar vobb och hur det påverkar möjligheten att kombinera föräldraskap och arbetsliv. 

Frågor och svar

Uppdaterad
för 25 dagar sen