Kollektivavtal: Guide för arbetsgivare

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation och fackförbund och är kärnan i den arbetsgivarservice vi ger dig som medlem.

De flesta företag i Sverige följer idag kollektivavtal. Hela 90 procent av alla anställda i Sverige har kollektivavtal på sin arbetsplats. Genom kollektivavtal har arbetsgivare och fackförbund möjlighet att komma överens om de villkor som passar verksamheten bäst; kollektivavtalen ger till och med parterna rätt att anpassa annars bindande arbetsrättsliga lagregler.

Kollektivavtalen för respektive bransch reglerar bland annat  löne- och anställningsvillkor, pensioner och försäkringar för alla som är anställda på företaget.

Vad är speciellt med våra kollektivavtal?

Som medlem i Fremia omfattas din verksamhet av ett eller flera kollektivavtal som vi tecknar med berörda fackliga organisationer.

Kollektivavtalet ger dig som arbetsgivare bra förutsättningar att konkurrera med övriga i branschen och att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Till exempel omfattas dina anställda av trygga pensions- och försäkringsvillkor. Kollektivavtalet är ett riktigt bra argument när du rekryterar nya medarbetare.

Dessutom råder fredsplikt. Det vill säga, att du kan räkna med att det inte blir några strejker så länge kollektivavtalet gäller. Faktum är att vår arbetsgivarorganisation inte har haft en enda konflikt sedan starten år 1943.

Kollektivavtal för medlemmar

Kollektivavtalsanpassat innehåll

Logga in för att se dina kollektivavtal. Inte medlem? Ansök om medlemskap.