Övrig ledighet

En anställd kan med stöd av lag eller kollektivavtal ha rätt att i olika sammanhang vara ledig från sin anställning.

Arbetsgivaren är, i vissa fall, skyldig att bevilja tjänstledighet om arbetstagaren önskar det. Detta framgår av respektive lag.

Tjänstledigheten bör bekräftas skriftligt. Dokumentet bör innehålla uppgifter om

  • tjänstledighetsgrund,
  • tidsperiod,
  • anställningsvillkor vid återinträde i tjänst,
  • eventuella förmåner under tjänstledigheten,
  • att den anställde har rätt att komma tillbaka och
  • att arbetsgivaren upprätthåller något försäkringsskydd under tjänstledigheten eller inte.
Uppdaterad
den 22 december, 2021