Ledighet för sjukskriven att pröva nytt arbete

Anställd som är sjukskriven har rätt att vara ledig för att pröva nytt arbete. Förutsättningen är att den anställde varit sjukskriven i minst 90 dagar och träffat ett anställningsavtal med en annan arbetsgivare under tiden fr.o.m. dag 91 t.o.m. dag 180 i sjukperioden. Ledigheten får - tillsammans med sjukperioden som ligger till grund för rätten till ledighet - uppgå till högst 12 månader.

Anmälan om ledigheten ska göras till arbetsgivaren senast två veckor före ledighetens början.

Uppdaterad
den 26 februari, 2020