Klämdag och ledighet

Nationaldagen firas den 6 juni och är sedan 2005 en helgdag. Den infaller på en tisdag i år, det gör att måndagen innan är en klämdag. Men det innebär inte att dina medarbetare per automatik har ledigt den dagen.

En enstaka arbetsdag som infaller mellan en helgdag och en annan ledig dag kallas för klämdag. Den kallas så eftersom den är ”inklämd” mellan två lediga dagar. Det är en vanlig arbetsdag och inte, generellt sett, en arbetsfri dag.

Vad som är arbetsfria dagar kan regleras i centrala kollektivavtal, lokala kollektivavtal eller i en policy på arbetsplatsen. Om det inte finns något reglerat gäller normal arbetstid på klämdagar.

Det är vanligt att medarbetare passar på att ta ut ledighet under klämdagar för att på så sätt få flera lediga dagar i rad. Ledighet under klämdagar ska behandlas precis som ledighet för övriga arbetsdagar under året. Medarbetare som vill ta ut semester en klämdag ska som vanligt ansöka om ledighet och som arbetsgivare är det du som bestämmer om det är möjligt att bevilja ledigheten.

➜ Här kan du läsa mer om semester.

 

Tips! Informera din personal om vad som gäller för ledighet under klämdagar och förhindra att missförstånd uppstår.