Semester och ledighet

Vad gäller för dig som arbetsgivare när det kommer till semester? Här hittar du en checklista med bra saker att tänka på runt semester och semesterplanering, och svar på de vanligaste frågorna.

Rätten till ledighet är lagstadgad och gäller för alla anställda. Tanken är att man ska få tillfälle att vila och återhämta sig. Som arbetsgivare är du skyldig att lägga ut arbetstagarnas semesterledighet och se till att de tar ut sina betalda semesterdagar. Utöver lagen kan semestern även regleras i kollektivavtal.

Arbetsgivaren bestämmer tidpunkt för semester

Det är inte helt ovanligt att många på samma arbetsplats vill ha semester under samma period. Småbarnsföräldrar kanske kräver ledighet när förskolan håller stängt. Någon vill ha sammanhängande semester och andra vill sprida ut sin.

Om ni inte kommer överens

Det är du som är arbetsgivare som bestämmer när de anställda ska ha semester. Men det sker oftast genom överenskommelser med de anställda. Om ni inte kan komma överens så är det arbetsgivaren som bestämmer när anställda ska ha semestern. Om du och den anställde inte är överens om när semestern ska vara ska du ge den anställde besked om detta två månader innan.

Om den anställde inte vill eller kan spara semesterdagar

Om den anställde inte vill eller kan spara semesterdagar så är det arbetsgivarens skyldighet att se till att alla dagar läggs ut. Detta kan då innebära att semester måste förläggas till tider då den anställde inte vill ha semester. När semesterdagarna behöver läggas ut beror på om semesterår och intjänandeår är kollektivavtalsreglerat eller om semesterlagens bestämmelser tillämpas.

Ta in önskemål och se om dessa fungerar med verksamheten i annat fall är det arbetsgivaren som ska lägga ut alla betalda dagar.

Semester kan inte bytas mot pengar

Det finns ingen möjlighet att byta semesterdagar mot pengar. Det kan bara ske om semester inte har kunnat läggas ut, på grund av sjukdom, tjänstledighet och så vidare. Det finns ingen rätt för den anställde att välja att kombinera semester med kompdagar. Det är arbetsgivaren som bestämmer om utläggning av både semester och komptid. Vad gäller komptid så är det den anställde som frågar om kompledighet kan tas ut och arbetsgivaren som beviljar eller inte.

 Checklista för semesterplanering

Tänk på det här:

 1. Viktigt för verksamheten

  Fundera igenom vad som är viktigt för din verksamhet och stolpa ner vad det är som gäller vid semesterplanering. Det kan vara frågor som när planeringen ska vara klar, om vissa grupper ska tas extra hänsyn till eller om det finns en viss period då du vill att huvuddelen av semestern ska förläggas.

 2. Kan verksamheten gå ner på sparlåga?

  Hur viktigt är det att din verksamhet rullar på som vanligt? Det kanske är så att du kan dra ner på verksamheten under en period och låta så få som möjligt jobba.

 3. Informera medarbetarna

  Informera dina medarbetare om att börja titta på vilken eller vilka perioder de vill vara lediga. Att använda rullande semesterschema kan vara en bra idé då semesterperioderna blir tydliga.

 4. Låt alla komma till tals

  Ha en tanke om hur semesterplaneringen ska se ut men låt alla medarbetare komma till tals i samverkan. Det är viktigt att alla får förståelse för varandras hemmasituationer. Det är enklare att ta på sig ett arbetspass om man vet att kollegan har ett större behov av att vara hemma – just den här gången.

 5. Förklara beslutet

  Det är bra om medarbetarna kan vara eniga med hur ledigheten fördelas men kom ihåg att det trots allt arbetsgivaren som bestämmer. Det är arbetsgivarens ansvar att se till verksamhetens behov även under semestertider. Sätt ner foten och förklara varför du tog just det beslutet. Kom dock ihåg att arbetsgivaren måsta fatta beslut om utlägg två månader innan semestern inleds.

 6. Både du och dina anställda behöver ledighet

  För att verkligen kunna koppla av behövs en längre sammanhängande ledighet. Det gäller både dina anställda och dig. Du har ett helt år framför dig där du ska driva och leda organisationen.

Frågor och svar om semester

Här finns de vanligaste frågorna och svaren om semester och ledighet, som ofta återkommer i samtalen till vår arbetsgivarjour.

Uppdaterad
för 2 månader sen

Relaterat innehåll