Semesterersättning

Arbetstagaren har rätt till semesterersättning i två fall.

De fall arbetstagaren har rätt till semesterersättning är följande.

  • Vid en anställning som avses pågå i högst tre månader och som inte varar längre tid, kan parterna komma överens om att arbetstagaren inte ska ha rätt till betald semesterledighet utan i stället få semesterersättning.
  • Om en anställning upphör innan arbetstagaren hunnit ta ut sin intjänade betalda semesterledighet, ska arbetsgivare i stället betala semester-ersättning till den anställde.

Semesterersättningens storlek beräknas på samma sätt som semesterlönen. Beräkningsregler finns i respektive kollektivavtal. Den ska betalas ut senast en månad efter anställningens upphörande.

Beräkning av semesterersättning

Den så kallade procentregeln gäller i vissa kollektivavtal för arbetare, exempelvis 12,72% eller 13% av semesterlöneunderlaget. Följande gäller för tjänstemän enligt de flesta kollektivavtal, men se alltid efter vad som står i ditt.

  • Räkna först ut hur många betalda semesterdagar som arbetstagaren har innestående när anställningen upphör.
  • För varje sådan dag har arbetstagaren rätt till 4,6 procent av den månadslön som gäller när anställningen upphör.
  • Arbetstagaren ska dessutom ha ett semestertillägg med 0,8 procent per semesterdag.
  • Totalt uppgår alltså semesterersättningen per outtagen semesterdag till 5,4 procent (4,6 % + 0,8 %) av månadslönen.
Uppdaterad
för 4 dagar sen