Betald och obetald semester

Om semestern är betald eller inte beror på om arbetstagaren har tjänat in sin semesterlön.

Betald semester

En beräkningsmodell används om arbetstagaren varit anställd endast viss del av intjänandeåret eller haft frånvaro som inte är semester­löne­grundande.

Obetald semester

Rätten till semester och semesterlön är oberoende av varandra. Det innebär att om arbetstagaren inte har tjänat in betald semester, exempelvis på grund av frånvaro eller att anställningen inte har pågått hela intjänandeåret, har hen ändå rätt att ta ut ledighet i form av obetald semester.

Det är arbetstagaren som bestämmer om obetalda semesterdagar ska tas ut. Arbetsgivaren kan alltså inte ensidigt lägga ut obetalda dagar.

Om en anställd tar ut en obetald semesterdag reglerar respektive kollektivavtal hur löneberäkningen ska göras.