Sjuk och semester

Hel sjukdag som infaller under semesterledigheten ska inte räknas som semesterdag, under förutsättning att arbetstagaren utan dröjsmål underrättar arbetsgivaren. I praktiken räcker det normalt att arbetstagaren meddelar arbetsgivaren vid återkomsten till jobbet. Arbetsgivaren kan be om läkarintyg eller annan utredning som styrker sjukdomen.

Samma regler gäller också för annan semesterlönegrundande frånvaro som inträffar under semestern.

Om arbetstagaren är sjukskriven till viss del och arbetar till viss del under samma dag förbrukas en hel semesterlönegrundande dag. Läs mer om semesterlönegrundande frånvaro.

Om arbetstagaren under intjänandeåret har haft en annan sysselsättningsgrad än vid semesteruttaget, till exempel på grund av deltidssjukskrivning, föreskriver en del kollektivavtal att semesterlönen ska proportioneras så att den överensstämmer med den genomsnittliga sysselsättningsgraden under året. Detsamma gäller vid annan frånvaro än sjukdom, till exempel föräldraledighet.

Uppdaterad
den 9 oktober, 2020