Uppsägning och anställnings upphörande

En arbetsgivare kan ensidigt avsluta en anställning genom uppsägning eller avskedande. En anställd kan säga upp sig själv, eller uppnå pensionsålder. På de här sidorna går vi igenom vad som gäller när en anställning kan upphöra av olika anledningar.

Lagstiftningen ställer höga krav på att du kan visa att den anställde inte bör ha fortsatt anställning. Den typen av ärenden är svåra att bedöma och konsekvenserna kan bli stora för dig som arbetsgivare om du gör fel.

Kontakta alltid oss innan du går vidare med en uppsägning.

Du behöver vara medlem och inloggad för att ta del av informationen.

Uppdaterad
den 1 mars, 2023

Relaterat innehåll