Sjukpenninggrundande inkomst

Inkomster av anställning och annat förvärvsarbete som överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet, ska inte räknas med vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst. Detta regleras i socialförsäkringsbalken.

Regeln tillämpas av Försäkringskassan vid beräkning av sjukpenning, graviditetspenning och tillfällig föräldrapenning. För beräkning av föräldrapenning med anledning av barn födelse gäller tio (10) prisbasbelopp som gräns. Det är Försäkringskassan som hanterar utbetalning av dessa ersättningar.

Uppdaterad
den 21 mars, 2020