De olika basbeloppen

Det finns tre typer av basbelopp. Prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp. Prisbasbeloppen är främst kopplade till hur priserna utvecklas i Sverige, medan inkomstbasbeloppet är kopplat till löneutvecklingen.

Prisbasbeloppet beror på utvecklingen av konsumentprisindex. Det förhöjda prisbasbeloppet (tidigare kallat enbart förhöjt basbelopp) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken.

De olika basbeloppen används bland annat för beräkning av pensions- och försäkringsförmåner och våra medlems- och serviceavgifter.

Basbeloppen för 2024

  • Prisbasbelopp: 57 300 kronor
  • Förhöjt prisbasbelopp: 58 500 kronor
  • Inkomstbasbelopp: 76 200 kronor

Här kan du se utvecklingen av basbeloppen sedan år 1957.

Uppdaterad
för 5 månader sen