Vad kostar det?

Räkna ut din kostnad och förstå vad du betalar för.

En fullt rimlig fråga, givetvis. Till att börja med kan det vara bra att veta att du får några av marknadens mest förmånliga medlems- och serviceavgifter. Det märker du snart när du jämför med andra.

Använd räknaren

Räkna ut din medlems- och serviceavgift

Här kan du beräkna vad just din verksamhet betalar för att vara medlem. Ange verksam­hetens totala årslönesumma för 2023 så ser du strax vad du betalar totalt för medlemskapet under 2024. 

Följande fel hittades i formuläret
Vad ingår i medlemsavgift ?
Vad ingår i medlemsavgift ?

Vad du betalar för

Tack vare våra 5 300 medlemmar kan vi förhandla bra villkor. Det gör att vi kan hålla kostnaderna nere, dina kostnader, inom till exempel pension- och försäkring. En allt i ett lösning som lönar sig.

Vi är en fullservicebutik för arbetsgivare med kollektivavtal, arbetsrättslig rådgivning, kvalificerad chefsutbildning, politisk påverkan och egna pensions-, försäkrings- och omställningslösningar, i ett och samma medlemskap.  

Tre delar

Kostnaden för medlemskap i Fremia är uppdelad i tre delar.

  1. Medlemsavgift
  2. Serviceavgift
  3. Kollektivavtalad försäkring och tjänstepension

Medlemsavgift och serviceavgift

Dels betalar du en fast medlemsavgift för att vara medlem i föreningen. Och dels betalar du en serviceavgift för att få en professionell arbetsgivarservice (NMI 73, 2023), med din egen personliga rådgivare, kvalificerade utbildningar i bland annat arbetsrätt och arbetsmiljö och mycket mer. 

Kollektivavtalad försäkring

Den tredje delen är kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Den delen faktureras inte av oss, utan av de försäkringsbolag och administrativa valcentraler som ingår i vårt upphandlade och extremt prispressade försäkringspaket. Det här försäkringspaketet är förhandlat med bland andra LO och PTK och framtaget i samarbete med Folksam. Läs mer om avtalsförsäkring Fremia-LO.

Ett kollektivavtalat försäkringspaket är praxis på svensk arbetsmarknad. I samband med att ditt företag blir medlem i en arbetsgivarorganisation förbinder du dig att teckna en kollektivavtalad pensions- och försäkringslösning för dina anställda. Det gäller alltså inte enbart medlemskap hos oss.

Jämför gärna med andra

Däremot kan kostnaderna variera olika arbetsgivarorganisationer emellan. Här har vi ett av arbetsmarknadens mest förmånliga paketerbjudanden. Kostnader behöver inte vara avgörande vid en jämförelse. Men varför ska du betala mer än nödvändigt?

På medlemsavgiften läggs ingen moms och avgiften är inte avdragsgill. Serviceavgiften är momspliktig med 25 procent och avdragsgill. Så räknas kostnaderna ut.

Uppdaterad
för 11 dagar sen

Relaterat innehåll