Vad kostar det?

Räkna ut din kostnad och förstå vad du betalar för.

En fullt rimlig fråga, givetvis. Till att börja med kan det vara bra att veta att du får några av marknadens mest förmånliga medlems- och serviceavgifter. Det märker du snart när du jämför med andra.

Använd räknaren

Räkna ut din medlems- och serviceavgift

Här räknar du själv ut vad just din verksamhet betalar för att vara medlem. Ange verksam­hetens totala årslönesumma så ser du strax vad du betalar totalt per år för ett medlemskap i föreningen. Beloppet avser 2022 års avgift.

Följande fel hittades i formuläret
Vad ingår i medlemsavgift ?
Vad ingår i medlemsavgift ?

Vad du betalar för

Tack vare våra 5 400 medlemmar kan vi förhandla bra villkor. Det gör att vi kan hålla kostnaderna nere, dina kostnader, inom till exempel pension- och försäkring. En allt i ett lösning som lönar sig.  

Vi är en fullservicebutik för arbetsgivare med kollektivavtal, arbetsrättslig rådgivning, kvalificerad chefsutbildning, politisk påverkan och egna pensions-, försäkrings- och omställningslösningar, i ett och samma medlemskap.  

Tre delar

Kostnaden för medlemskap i Fremia är uppdelad i tre delar.

  1. Medlemsavgift
  2. Serviceavgift
  3. Kollektivavtalad försäkring.

Medlemsavgift och serviceavgift

Dels betalar du en fast medlemsavgift för att vara medlem i föreningen. Och dels betalar du en serviceavgift för att få en professionell arbetsgivarservice (NMI > 80, 2021, med din egen personliga rådgivare, kvalificerade utbildningar i bland annat arbetsrätt och arbetsmiljö och mycket mer. 

Kollektivavtalad försäkring

Den tredje delen är kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Den delen faktureras inte av oss, utan av de försäkringsbolag och administrativa valcentraler som ingår i vårt upphandlade och extremt prispressade försäkringspaket. Det här försäkringspaketet är förhandlat med bland andra LO och PTK och framtaget i samarbete med Folksam. Läs mer om avtalsförsäkring KFO-LO.

Ett kollektivavtalat försäkringspaket är praxis på svensk arbetsmarknad. I samband med att ditt företag blir medlem i en arbetsgivarorganisation förbinder du dig att teckna en kollektivavtalad pensions- och försäkringslösning för dina anställda. Det gäller alltså inte enbart medlemskap hos oss.

Jämför gärna med andra

Däremot kan kostnaderna variera olika arbetsgivarorganisationer emellan. Här har vi ett av arbetsmarknadens mest förmånliga paketerbjudanden. Kostnader behöver inte vara avgörande vid en jämförelse. Men varför ska du betala mer än nödvändigt?

Så räknas kostnaderna ut

Så räknas medlemsavgiften ut

BeräkningsbasFöretagets årslönesummaMedlemsavgift per år
3,35 % av pbb 0–1 352 400 kr 1 618 kr
7,81 % av pbb > 1 352 400 kr 3 772 kr

PBB är förkortning för prisbasbelopp. På medlemsavgiften läggs ingen moms och avgiften är inte avdragsgill.

Så räknas serviceavgiften ut

AvgiftstypFöretagets årslönesummaServiceavgift per år
MinMax
Rörlig 1 207 500 001 kr 0,04 %
483 000 001 kr 1 207 500 000 kr 0,05 %
217 350 001 kr 483 000 000 kr 0,11 %
1 352 401 kr 217 350 000 kr 0,16 %
Fast 0 1 352 400 kr 2 415 kr

Serviceavgiften är momspliktig med 25 procent och avdragsgill.

Så räknas försäkringspremierna ut

Premier för kollektiavtalad pension, försäkring och omställning beror på avtalsområde, ålder på dina anställda etc. Här måste du kontakta oss för att få mer exakta besked. Läs mer om pension och försäkring.

För medlemmar med avtal för personlig assistans

Medlemmar som ingår i bransch personlig asstistans betalar en tilläggsavgift för intressepolitiskt arbete. Läs mer om vårt intressepolitiska program och om Fremia personlig assistans.

Företagets årslönesummaTilläggsavgift
Mindre än 1 200 000 kr 1 500 kr
1 200 000–5 999 999 kr 2 500 kr
6 000 000– 9 999 999 kr 3 500 kr
10 000 000–13 999 999 kr 4 500 kr
14 000 000–17 999 999 kr 5 500 kr
18 000 000–23 999 999 kr 6 500 kr
24 000 000–43 999 999 kr 7 500 kr
44 000 000–69 999 999 kr 15 000 kr
70 000 000–99 999 999 kr 22 500 kr
100 000 000–149 999 999 kr 30 000 kr
150 000 000–209 999 999 kr 37 500 kr
210 000 000–259 999 999 kr 45 000 kr
260 000 000 kr och uppåt 52 500 kr
Uppdaterad
för 27 dagar sen

Relaterat innehåll