Varför kollektivavtal – och vad är det?

Genom kollektivavtal har arbetsgivare och fackförbund möjlighet att komma överens om de villkor som passar verksamheten bäst; kollektivavtalen ger till och med parterna rätt att anpassa annars bindande arbetsrättsliga lagregler.

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation och fackförbund, som omfattar alla anställda på företaget. Kollektivavtalen är en del av den svenska modellen för arbetsmarknaden, och ger möjligheter till att anpassa arbetsrättsliga lagregler efter verksamheten man bedriver. Kollektivavtalen för respektive bransch reglerar till exempel löne- och anställningsvillkor, pensioner och försäkringar för alla som är anställda på företaget. 

De flesta företag i Sverige följer idag kollektivavtal. Hela 90 procent av alla anställda i Sverige har kollektivavtal på sin arbetsplats. 

En konkurrensfördel

Kollektivavtalet ger dig som arbetsgivare bra förutsättningar att konkurrera med övriga i branschen och att vara attraktiv på arbetsmarknaden. För anställda är kollektivavtal en stor fördel. Till exempel omfattas dina anställda av trygga pensions- och försäkringsvillkor till förmånliga priser. Kollektivavtalet är ett riktigt bra argument när du rekryterar nya medarbetare.

Dessutom råder fredsplikt. Det vill säga, att du kan räkna med att det inte blir några strejker så länge kollektivavtalet gäller. Faktum är att vår arbetsgivarorganisation inte har haft en enda konflikt sedan starten år 1943.

Hur får du som arbetsgivare kollektivavtal?

Det kan kännas som en dum fråga, men det är det inte alls. För att omfattas av kollektivavtal som arbetsgivare, blir du medlem i den arbetsgivarorganisation som har det kollektivavtal som passar dig.

Det är arbetsgivarorganisationen som förhandlar och tecknar kollektivavtalen med fackförbunden, så du behöver inte göra något mer. Arbetsgivarorganisationen förhandlar även fram väldigt fördelaktiga pensions- och försäkringsavtal åt dig, mer heltäckande och med lägre priser än om du ska göra det själv.

Dessutom får du tillgång till arbetsgivarservice, råd, stöd, juridisk kompetens inom arbetsrätt, specialister, utbildningar och mycket mer för att du ska kunna älska arbetsgivarlivet lika mycket som din verksamhet. 

Vad är speciellt med våra kollektivavtal?

Som medlem i Fremia omfattas din verksamhet av ett eller flera kollektivavtal som vi tecknar med de fackliga organisationer som behövs. Vi kan din bransch, och våra erfarna förhandlare förhandlar fram villkor som passar förutsättningarna för din verksamhet.

Vi har kollektivavtal inom ett trettiotal områden uppdelade i olika branscher. Så länge din verksamhet är inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och samhällsnytta, eller ett medarbetar- eller partnerägt företag, så tecknar vi de kollektivavtal som behövs, i de områden som behövs.

Uppdaterad
för 11 månader sen

Relaterat innehåll