Tio goda skäl att bli medlem

Vi vill att du ska vara trygg i din roll som arbetsgivare. Därför erbjuder vi fullständig service och smidiga lösningar när det handlar om kollektivavtal, pension, försäkring och omställning. Vi hjälper dig också att förebygga och lösa tvister som kan uppstå i arbetslivet.

Vi är Sveriges största oberoende arbetsgivarorganisation. Våra tjänster kretsar kring allt som har med kollektivavtal att göra. Till exempel ingår förhandlingar med fackliga parter, rådgivning, juridiskt stöd och kvalificerade chefsutbildningar i medlemskapet.

Men vi är också med och påverkar en större del av många arbetsgivares tillvaro. Det gör vi genom vårt intressepolitiska arbete. Vårt uppdrag är att skapa bättre förutsättningar för de sektorer och branscher där våra cirka 5 400 medlemmar verkar.

Medlemskap och tjänster
Medlemskap och tjänster
Medlemskap och tjänster

Fullservice

Vi vet att du är en engagerad arbetsgivare. Därför är vi en engagerad arbetsgivarorganisation. Att vara medlem innebär att du får ett fullservicepaket som gör ditt liv som arbetsgivare lättare. Men vad ingår? För att du ska få en bättre överblick har vi delat upp paketet i tio goda argument.


Tjänster, kollektivavtal

Verksamhetsanpassade kollektivavtal

När du är medlem i Fremia omfattas din verksamhet av ett eller flera kollektivavtal. Det är själva grundidén. Vi tror på och värnar den svenska modellen. Vi tror också på en modernisering av den men det tar vi under intressepolitik. Avtalen tecknar vi med berörda fackliga parter. Vi förhandlar avtal med samtliga stora fackliga organisa­tioner. Här ser du våra avtalsområden.

Kollektivavtalet ger dig bra förutsättningar att konkurrera med andra i din bransch. Med kollektivavtal blir du en mer attraktiv arbetsgivare. Använd den fördelen när du kommunicerar ditt eget arbetgivar­varumärke.

Överenskommelser som fungerar i vardagen

De flesta företag i Sverige följer kollektivavtal. Ungefär 90 procent av alla anställda i Sverige jobbar på företag och i organisationer som har kollektivavtal.

Tanken är att parterna, arbetsgivare och fackförbund, tillsammans kommer överens om villkor som passar verksamheten. Till exempel arbetstidsregler. Men även andra lagstadgade bestämmelser kan anpassas. Tvärt emot uppfattningen att kollektivavtalet skulle begränsa verksamheten, ger alltså kollektivavtalet i detta fall dig som arbetsgivare en betydligt större frihet. 

Tjänster, personlig rådgivare

Personlig rådgivare

Du får prata med erfarna specialister …

Som medlem hos oss får du en personlig rådgivare eller en rådgivargrupp som du kan kontakta när du har frågor eller funderingar. Den arbetsgivarservicen är vår bastjänst. Vi är specialister på just ditt verksamhets- eller avtalsområde.

… som har förhandlat fram ditt kollektivavtal

Det är inga mellanhänder vi pratar om. Vi som är arbetsrättsliga rådgivare här har själva suttit vid förhandlingsbordet med den fackliga avtalsparten och tagit fram ditt kollektivavtal. Det personliga stödet och möjligheten att använda oss som bollplank i arbetsrättsliga frågor är helt klart vår mest uppskattade tjänst.

Rådgivning får du via telefon, mejl, våra webbtjänster, andra digitala kanaler, och genom personliga möten.

Tjänster, juridisk expertis

Senior juridisk expertis

Vi företräder dig i alla lägen

Vår rådgivning ger dig möjlighet att förebygga arbetsrättsliga konflikter och tvister. Inför en lokal förhandling till exempel. Om du och avtalsparten inte löser frågan lokalt kan det bli en central förhandling. I värsta fall kan frågan gå till Arbetsdomstolen, AD.

Då kan du vara säker på att vi företräder dig som arbetsgivare med juridisk expertis hela vägen. (Här måste vi säga att vissa undantag kan förekomma, annars vore vi inte jurister.) Vi driver årligen ett stort antal centrala tvisteförhandlingar och cirka 15–20 processer i domstolar och skiljenämnder för våra medlemmars räkning.

Tjänster, arbetsgivarjour

Arbetsgivarjour

När du har bråttom och måste ha svar direkt

När du är medlem, och din personliga rådgivare inte skulle vara tillgänglig, kan du alltid ringa arbetsgivarjouren. Vi håller en hög och jämn servicenivå som är topprankad av våra medlemmar. Det har vi fått bekräftat via Nöjd-medlem-index i partsvärlden, som den bransch vi verkar i kallas. Vi har som mål att ständigt utveckla vår service till våra medlemmar.

Tjänster, försäkringar

Pensions- och försäkringsvillkor till låga premier

Cirka 5 400 medlemmar ger oss ett bra förhandlingsläge

Som medlem i Fremia omfattas dina anställda av kollektivavtalade försäkringar som kompletterar de lagstadgade försäkringarna. Detta ger dina medarbetare tjänstepension och extra ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, föräldraledighet och för anhöriga vid dödsfall.

Försäkringarna omfattar alla anställda på lika villkor. Ingen individuell hälsoprövning behöver göras. Trygga pensions- och försäkringslösningar gör kollektivavtalet till ett riktigt bra argument när du rekryterar nya medarbetare.

Förutom de kollektivavtalade försäkringarna, har du som medlem i Fremia även tillgång till särskilt framtagna företagsförsäkringar. För ideella organisationer ingår ansvarsförsäkring för vd och styrelse, samt en volontärförsäkring i medlemskapet.

Tjänster, intressepolitik

Intressepolitisk påverkan

Tillsammans får vi ett större inflytande

Förutsättningarna för kooperativa och idéburna företag och organisationer i Sverige är sämre än i EU och de flesta andra länder. Så kan vi inte ha det. Fremia arbetar med både arbetsgivarfrågor och intressepolitik för att stärka konkurrenskraften för våra tusentals medlemsföretag och bidra till tillväxt och utveckling av vår sektor.

Till exempel är vi oftast remissinstans för utredningar, propositioner och förslag som rör civilsamhällets och det ideella och sociala företagandets utveckling. Här jobbar vi för att få in arbetsgivarens perspektiv.

Det var också en av grundtankarna när vi startade branschorganisationen Fremia Personlig Assistans. Eller när vi tog initiativet till Svensk Kooperation. Andra gånger gör vi egna intressepolitiska publikationer och utredningar, och är en drivande aktör i olika branschegemensamma forum. 

Vissa saker är helt enkelt värda att kämpa för. 

Tjänster, utbildning

Skräddarsydda utbildningar

Våga ta svåra beslut utan att darra på manschetten

Vill du lära dig mer, bli bättre som arbetsgivare och tydligare som chef?  Vi arrangerar en rad riktigt kvalificerade utbildningar inom ett flertal områden. Det kan till exempel handla om arbetsrätt, upphandling, arbetsmiljöarbete, ledarskap och löneadministration.

Syftet med utbildningarna är att du ska bli säkrare i din roll som arbetsgivare och chef. Knepiga situationer kommer du aldrig att kunna undvika helt. Men att veta hur du hanterar dem korrekt är bra för alla. Inte minst för ditt eget självförtroende.

Tjänster, huvudavtal

Lugn och ro. Arbetsgivarro.

Bra alternativ till konflikter och elände

I vanliga fall är strejk och lockout det yttersta sättet att lösa en intressekonflikt på mellan arbetsgivarorganisation och fackliga avtalsparter. Vi hanterar såna tvister genom formella och interna medlingar istället.

Du kan räkna med att det inte blir några strejker så länge kollektivavtalet gäller. Tack vare vårt unika huvudavtal har vi inte haft en enda arbetsmarknadskonflikt sedan 1943.

Läs också en kort berättelse om lång arbetsfred.

Tjänster, blanketter, checklistor och mallar

Blanketter, checklistor och mallar

Allt praktiskt på armlängds avstånd

När du är medlem hittar du alla blanketter, checklistor och mallar du behöver här på fremia.se. När du har loggat in öppnas arbetsgivarvärlden upp med tillgång till exempelvis verksamhetsanpassade anställningsavtal, besked om uppsägning, information om föräldraledighet, rehabilitering, arbetsanpassning, semesterledighet och mycket mer praktiskt.

Tjänster, låga avgifter

Det ska gå ihop på sista raden

Utmana dina föreställningar om vad kvalitet kostar

Goda råd är vanligtvis dyra. Men det behöver inte vara så. Fremia har förmånliga medlems- och serviceavgifter. Det märker du när du jämför med andra arbetsgivarorganisationer. Se själv — räkna ut din medlemsavgift här.

Uppdaterad
den 15 juli, 2022

Relaterat innehåll