Är vi rätt arbetsgivarorganisation för dig?

Är din verksamhet inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och samhällsnytta, eller ett medarbetar- eller partnerägt företag? Då passar vi som handen i handsken för dig.

Gemensamt för våra medlemmar är att de driver långsiktigt hållbara och värdeskapande verksamheter som gror och utvecklas i Sverige, och i mer än 150 år bidragit till en positiv samhällsutveckling.

En stor spelare för arbetsgivare med engagemang och hjärta – oavsett storlek

Vi är helt enkelt arbetsgivarföreningen för verksamheter i huvudsak inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och samhällsnytta samt medarbetar- eller partnerägda företag.

Och det är inget litet område: vi är 5 300 medlemsföretag som tillsammans har mer än 150 000 anställda. Våra medlemmar är organisationer med allt från en anställd, till organisationer med tusentals anställda.

Vi är dessutom Sveriges största oberoende arbetsgivarorganisation.

Vad vårt jobb är

Kortfattat: Vi ger dig råd och stöd i det dagliga arbetsgivarlivet, vi förhandlar fram bra, verksamhetsanpassade avtal och vi påverkar politiken för att skapa de bästa förutsättningarna för just dig som arbetsgivare.

  • Med verksamhetsanpassade kollektivavtal menar vi att de ska fungera och vara anpassade för just dina förutsättningar. Våra förhandlare kan ditt verksamhetsområde och bransch. 
  • Vi bedriver dessutom intressepolitiskt arbete för att påverka förutsättningarna i din bransch.
  • Råd och stöd i det dagliga arbetsgivarlivet får du i många former: rådgivning för mer komplexa frågor och jour när det är bråttom, att alltid hålla dig uppdaterad på viktiga förändringar, lagar och regler, blanketter och mallar som gör det lätt att göra rätt, anpassade utbildningar och mycket mer.
  • Med kollektivavtal får du dessutom omställningsstöd, och väldigt förmånliga kollektivavtalade pensioner och försäkringar, till kostnader långt under marknadspriserna.

Vi har kollektivavtal inom ett trettiotal områden uppdelade i olika branscher. Inom varje bransch eller verksamhetsområde erbjuder vi kollektivavtal med fackliga motparter beroende på vilka yrkesgrupper du har i din organisation. Och om vi inte har just det avtal du behöver, så tecknar vi det. Vi löser det, helt enkelt! Så att det passar din verksamhet.

Välkommen till oss!

Uppdaterad
den 2 mars, 2023

Relaterat innehåll