Våra avtalsområden

Det finns ett avtal för alla. Även för dig.

Vi har kollektivavtal inom ett trettiotal områden uppdelade i olika branscher. Här ser du våra största avtalsområden.

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) Förskolor, föräldrakooperativ och fristående skolor Handel och etablerad kooperation Hälsa, vård och omsorg (HVO) Ideella organisationer (IDO) Juridisk verksamhet Personlig assistans Tjänsteföretag, IT-konsulter och redovisningsbyråer Medie- och kommunikationsbyråer

Inom varje bransch eller verksamhetsområde erbjuder vi kollektivavtal med flera fackliga motparter beroende på vilka yrkesgrupper du har i din organisation.

Ditt medlemskap är vår styrka

Vårt jobb är att teckna verksamhetsanpassade kollektivavtal och att vara ett stöd för dig som arbetsgivare.

Gemensamt för våra medlemmar är att de driver långsiktigt hållbara och värdeskapande verksamheter som gror och utvecklas i Sverige.

Idéburna verksamheter har en mycket stor potential att stimulera tillväxt och sysselsättning i Sverige. De har i mer än 150 år bidragit till en positiv samhällsförändring och hör till de mest inflytelserika aktörerna i skapandet av det svenska välfärdssamhället.

Nyfiken på medlemskap?

Intressant, då vill vi gärna veta mer om dig!

Intresseanmälan

…eller läs mer om våra tjänster först.

Uppdaterad
för 5 månader sen