Kollektivavtal på förskola och skola

Förskolor, föräldrakooperativ, fristående skolor och fritidshem

Hos oss får du anpassade kollektivavtal för din förskola, fristående skola eller fritidshem. Till exempel om du driver eller vill starta personal- eller föräldrakooperativ. Avtal som ger dig bra förutsättningar att höja dig över mängden som en skicklig och attraktiv arbetsgivare.

Att börja förskola är ett stort ögonblick i både barnens och föräldrarnas liv. Lika stort är det för alla medarbetare i förskolan och skolan som varje år möter nya nyfikna blickar.

Alla barn ska ha möjlighet att få en bra skolgång. Och alla verksamheter ska ha de bästa förutsättningarna att ge barnen de redskap som de behöver för sin utveckling.

Men det är också en konst att driva förskole- och skolverksamhet. En stor konst som kräver sina egna förutsättningar för dig som arbetsgivare. De allra bästa, tycker vi.

Till dig som är skolledare:

Vill du göra rätt som arbetsgivare och växa som chef?

Perfekt, det är vårt kärnämne. Skicka oss ett mejl här så kontaktar vi dig direkt.

För engagerade arbetsgivare

Fremia är en ideell förening. Vår föreningsidé är att vara en fristående arbetsgivarorganisation för medlemmar med ett större engagemang. Vi har cirka 5 400 medlemsföretag med 145 000 anställda. Våra rådgivare förhandlar och sluter kollektivavtal inom ett trettiotal områden.

Driva förskola och skola är stort

Förskolor och skolor är ett av dessa områden. En bra idéburen välfärd är något vi tror och satsar på. Förskolor och skolor är också vårt största avtalsområde med ungefär 1 400 medlemmar.

Om framtidens välfärd och engagemang. Vi samarbetar med Centrum för civilsamhällesforskning på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Detta ingår i medlemskapet

Vad är speciellt med vårt kollektivavtal för förskolor, fritidshem och fristående skolor?

Vi på Fremia har lång erfarenhet av förskolor, föräldrakooperativ och fristående, idéburna skolor, och vet vad som är viktigt för att just din verksamhet ska fungera bra, ur ett arbetsgivarperspektiv.

Till exempel har vi i vårt kollektivavtal tagit fram en anställningsform som är knuten till barn som är i behov av extra stöd. Ofta utgår en ersättning från kommunen för att verksamheten ska kunna ge barnet detta stöd. Anställningsformen innebär, att om ersättningen upphör, så finns möjlighet att avsluta anställningsavtalet.

Samlad rådgivning i ett enda medlemskap

Vi hjälper dig att lyckas som arbetsgivare

Alla ska lyckas i skolan — arbetsgivaren också. Våra medlemmar vill ha samlad rådgivning, i alla frågor som rör förskole- och skolverksamhet, istället för att behöva vända sig till flera olika ställen. Låter rimligt, tycker vi. Ett medlemskap ska räcka. Därför breddar och fördjupar vi kompetensen inom avtalsområdet förskola och skola.

Prata med ditt rådgivarteam

Vi kan arbetsrätt och verksamhetens dagliga utmaningar från skolkök till klassrum. Men inte bara det. Vi har också erfarna experter på arbetsmiljö, tvister, intressepolitik, tjänstepension och försäkringar.

Gunnar Järsjö, förskola och skola

Gunnar Järsjö
Ansvarig rådgivare, skolavtal

Sven Rosqvist, chefsjurist, förskola och skola

Sven Rosqvist
Chefsjurist, centrala förhandlingar och tvister

Men vad kostar det? Räkna själv!

Kul att du frågar! Det kan vi svara på redan nu. Här kan du själv räkna ut vad just din verksamhet skulle betala för ett medlemskap i vår arbetsgivarförening. Jämför gärna med andra.

Det vardagligt praktiska

Som medlem i vår arbetsgivarorganisation får du arbetsrättslig rådgivning och ett användarkonto här på webbplatsen.

Som inloggad hittar du givetvis dina kollektivavtal (du kan ju ha flera), och många bra blanketter, guider, checklistor och mallar som du har praktisk nytta av som arbetsgivare. Blanketterna är ifyllningsbara på din dator. Det finns exempelvis branschanpassade anställningsavtal, besked om uppsägning, guider om föräldraledighet, rehabilitering och semesterledighet.

Exempel på rådgivning

Anställa nya medarbetare

Att anställa är ett av de största ekonomiska besluten du tar. Vi hjälper till med att reda ut regelverket som styr anställningsavtalet. Det finns olika anställningsformer. Till exempel tillsvidareanställning eller olika former av tidsbegränsade anställningar.

Är du osäker på vad du ska välja kan du som medlem alltid resonera med oss. Anställningsavtal är ett bra exempel på när du har nytta av våra särskilt framtagna blanketter. Använder du en sån blankett är du säker på att alla formella krav på anställningsavtalet är uppfyllda.

Säga upp medarbetare

Den vanligaste anledningen till att en anställning upphör är att medarbetaren själv säger upp sig. Men ibland behöver du som arbetsgivare säga upp en eller flera medarbetare. Det kan vara på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl.

Om den uppsagda medarbetaren inte accepterar en uppsägning och stämmer dig så ingår det i medlemskapet att vi företräder din verksamhet. Prata alltid med oss innan du säger upp någon. Vi hjälper dig att se till att det blir rätt från början. Då slipper du onödiga och dyra problem.

Stöd hela vägen vid förhandlingar och tvister

Som arbetsgivare har du enligt lag (MBL) förhandlingsskyldighet när det gäller viktigare förändringar av verksamheten eller av en anställds anställnings- och arbetsförhållanden.

Det kan vara bra att veta, att du inte behöver komma överens med facket, oavsett vad det gäller för förhandlingsfråga. Men förhandlingsskyldigheten innebär däremot att du måste lyssna på motparten och motivera dina ställningstaganden.

Inför en lokal förhandling kan du alltid få hjälp av dina rådgivare genom att gå igenom fallet. Om du och motparten inte löser frågan lokalt kan det bli en central förhandling.

Vid den centrala förhandlingen medverkar alltid både vi och den centrala fackliga parten. I yttersta fall kan frågan gå till Arbetsdomstolen. Det är här du behöver vår seniora juridiska expertis som ingår i medlemskapet.

Du kan vara säker på att vi företräder dig som arbetsgivare med juridisk hjälp hela vägen. Vi driver årligen ett stort antal centrala tvisteförhandlingar och ca 15–20 processer i domstolar och skiljenämnder för våra medlemsföretags räkning.

Stöd i ditt ansvar för arbetsmiljön

Det är du som arbetsgivare som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön. Tufft, men principerna är bra. En bra arbetsmiljö handlar om att medarbetarna ska må bra och inte kunna skada sig eller bli sjuka på arbetet. Det handlar både om den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Vi har arbetsmiljöexperter, som hjälper dig med bland annat checklistor och rådgivning, så att du kan driva ett fungerande, relevant och systematiskt arbetsmiljöarbete på skolan.

Koll på löner och lönestatistik

Varje år samlar vi in löneuppgifter från alla medlemmar och tar fram lönestatistik. Statistiken visar hur lönerna utvecklas på arbetsmarknaden. Som arbetsgivare har du nytta av statistiken när du vill sätta en marknadsmässig lön vid nyanställning eller lönerevision. Dessutom har vi checklistor och utbildningar som hjälper dig vid medarbetarsamtal och lönesättning.

Nyfiken på medlemskap?

Kul, då vill vi gärna veta lite mer om dig!

Intresseanmälan

…eller läs mer om oss först.

Uppdaterad
för 3 månader sen