Kollektivavtal för personlig assistans

Fremias kollektivavtal är utformat efter de särskilda förutsättningar som finns inom personlig assistans. Det finns till exempel möjlighet att anpassa dygns- och veckovila efter behov, och en speciell anställningsform. Dessutom finns etiska riktlinjer, och möjligheten att driva intressepolitiska frågor.

Det första kollektivavtalet inom personlig assistans skrevs redan 1989-90 med STIL (Stiftarna av Independent Living i Sverige). När sedan assistansreformen började gälla 1994 blev många organisationer och företag medlemmar i Fremia.

Kollektivavtalet är utformat efter de särskilda förutsättningar som finns inom personlig assistans. Till exempel finns möjlighet att anpassa dygnsvila och veckovila till verksamhetens behov. Dessutom finns en speciell anställningsform som är särskilt anpassad för verksamheter inom personlig assistans.

Vi har också tagit fram etiska riktlinjer för personlig assistansområdet, där vikten av kvalitet i verksamheterna betonas, liksom betydelsen av goda och likvärdiga anställningsvillkor för alla anställda.

Medlemsgruppen inom personlig assistans har en gemensam företrädare som driver intressepolitiska frågor genom branschorganisationen Fremia Personlig Assistans.

Rådgivare: Lars-Sture Johansson, Klara Sahleström och Carina Ekblad.
Facklig motpart: Kommunal

Intresserad av kollektivavtal i det här avtalsområdet?

För att omfattas av kollektivavtal som arbetsgivare, behöver du bli medlem i Fremia. Ett klokt beslut på många sätt – det finns fler fördelar än kollektivavtalet! Skicka in en medlemsansökan idag så hör vi av oss.

Till medlemsansökan

Klara Sahleström

Titel
Rådgivare/förhandlare personlig assistans, förskola och skola, hushållsnära tjänster.
Telefonnummer
08-702 54 70
E-postadress

Lars-Sture Johansson

Titel
Rådgivare/förhandlare personlig assistans
Telefonnummer
08-702 54 05
E-postadress

Carina Ekblad Wendel

Titel
Rådgivare/förhandlare personlig assistans, folkrörelse
Telefonnummer
08-702 54 40
E-postadress
Uppdaterad
för 11 månader sen