Kollektivavtal för service- och tjänsteföretag

Kollektivavtalen är anpassade just för service- och tjänsteföretag. Det ger dig förutsättningar att konkurrera med övriga branschen och är ett bra argument när du rekryterar personal.

Våra medlemmar inom avtalsområdet tjänsteföretag producerar varor och tjänster inom en mängd olika områden, till exempel IT, media, juridik, miljö, redovisning och reklam. Det viktiga är att din verksamhet är inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och samhällsnytta eller ett medarbetar- eller partnerägt företag.

Kollektivavtalen för tjänsteföretag ger dig som arbetsgivare bra förutsättningar att konkurrera med övriga i branschen och att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Till exempel omfattas dina anställda av trygga pensions- och försäkringsvillkor. Kollektivavtal är ett riktigt bra argument när du rekryterar nya medarbetare.

Genom kollektivavtal har arbetsgivare och fackförbund möjlighet att komma överens om de villkor som passar verksamheten bäst; kollektivavtalen ger till och med parterna rätt att anpassa annars bindande arbetsrättsliga lagregler. Det är finessen med ett specifikt kollektivtavtal, att vi för din räkning förhandlar med fackförbundet eller fackförbunden, om villkor som passar just din verksamhet.

Intresserad av kollektivavtal i det här avtalsområdet?

För att omfattas av kollektivavtal som arbetsgivare, behöver du bli medlem i Fremia. Ett klokt beslut på många sätt – det finns fler fördelar än kollektivavtalet! Skicka in en medlemsansökan idag så hör vi av oss.

Till medlemsansökan

Love Lind

Titel
Förhandlingschef näringsliv och ideella organisationer
Telefonnummer
08-702 54 24
E-postadress

Nadia Larsson

Titel
Rådgivare/förhandlare ideella organisationer, näringsliv samt utbildningsansvarig.
Telefonnummer
08-702 54 77
E-postadress

My Salama Meiton

Titel
Rådgivare/förhandlare ideella organisationer, tjänsteföretag.
Telefonnummer
08-702 54 56
E-postadress
Uppdaterad
för 11 månader sen