Kollektivavtal för tjänsteföretag

Kollektivavtalet är anpassat just för tjänsteföretag. Det ger dig förutsättningar att konkurrera med övriga branschen och är ett bra argument när du rekryterar personal.

Våra medlemmar inom avtalsområdet tjänsteföretag producerar varor och tjänster inom en mängd olika områden, till exempel IT, media, juridik, miljö, redovisning och reklam. Det viktiga är att din verksamhet är inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och samhällsnytta eller ett medarbetar- eller partnerägt företag.

Kollektivavtalet för tjänsteföretag ger dig som arbetsgivare bra förutsättningar att konkurrera med övriga i branschen och att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Till exempel omfattas dina anställda av trygga pensions- och försäkringsvillkor. Kollektivavtalet är ett riktigt bra argument när du rekryterar nya medarbetare.

Genom kollektivavtal har arbetsgivare och fackförbund möjlighet att komma överens om de villkor som passar verksamheten bäst; kollektivavtalen ger till och med parterna rätt att anpassa annars bindande arbetsrättsliga lagregler. Det är finessen med ett specifikt kollektivtavtal, att vi för din räkning förhandlar med fackförbundet eller fackförbunden, om villkor som passar just din verksamhet.

Dessutom råder fredsplikt. Det vill säga, att du kan räkna med att det inte blir några strejker så länge kollektivavtalet gäller. Faktum är att vår arbetsgivarorganisation inte har haft en enda konflikt sedan starten år 1943.

Intresserad av kollektivavtal i det här avtalsområdet?

För att omfattas av kollektivavtal som arbetsgivare, behöver du bli medlem i Fremia. Ett klokt beslut på många sätt – det finns fler fördelar än kollektivavtalet! Skicka in en medlemsansökan idag så hör vi av oss.

Till medlemsansökan

Love Lind

Titel
Biträdande förhandlingschef Ideella: ideella organisationer, folkrörelse, tjänsteföretag.
Telefonnummer
08-702 54 24
E-postadress

Nadia Larsson

Titel
Rådgivare, ideella organisationer, tjänsteföretag, industriföretag
Telefonnummer
08-702 54 77
E-postadress