Kollektivavtal för medie- och kommunikationsbyråer

Avtalet för media, kommunikation och kreativa näringar är utvecklat i nära samarbete med branschen. Det märks bland annat på unika anpassningar som innebär goda villkor både för företag och medarbetare. Ett kollektivavtal signalerar seriositet och långsiktig hållbarhet och är ett kvalitetsmärke gentemot såväl uppdragsgivare som anställda.

Kollektivavtalet utmärks av en långtgående branschanpassning. Lönebildningen sker till exempel på företaget i en dialog mellan chef och medarbetare. Det innebär att löneökningar utgår från verksamhetens och medarbetarnas resultat, förutsättningar och behov i stället för att förhandlas centralt mellan parterna. 

Vad som gör avtalet unikt på svensk arbetsmarknad är att arbetstidsregleringen utgår från hur människor faktiskt jobbar i branschen. Att normen är oreglerad arbetstid innebär inte att medarbetarnas arbetsmiljö äventyras. Tvärtom har de samma skydd som tidigare samtidigt som verksamhetens behov kommer först. Även regleringen av föräldralön är anpassad efter branschens villkor och behov. 

Att avtalet är tecknat mellan enbart två parter, Fremia och DIK, och löper tillsvidare ger goda förutsättningar för konstruktiv utveckling och smidigare hantering när parterna ser behov av ytterligare anpassning.

Tillsammans med DIK kommer vi kontinuerligt att utvärdera och förbättra avtalet så att det alltid speglar förutsättningarna för branschen.

Prata med mig

Jag är din rådgivare på avtalsområde media, kommunikation och kreativa näringar.

Jasmina Helander

Ring mig på
08-702 54 18
Eller skicka ett mejl till
jasmina.helander@fremia.se

My Salama-Hansson

Ring mig på
08-702 54 56
Eller skicka ett mejl till
my.salama-hansson@fremia.se

Våra fackliga motparter

Vi sluter kollektivavtal med DIK för just det här avtalsområdet.

Detta ingår i medlemskapet

Men vad kostar det?

Kul att du frågar! Det kan vi svara på redan nu. Här kan du själv räkna ut vad just din verksamhet skulle betala för ett medlemskap i vår arbetsgivarförening. Jämför gärna med andra.

Vill du veta mer om medlemskap?

  • Skicka en rad till info@fremia.se så ringer någon av oss upp dig.
  • Läs mer om vad som ingår i medlemskapet hos oss och hur vi stöttar dig som är arbetsgivare i medie- och kommunikationsbranschen.

Jag vill bli kontaktad

Vill du veta mer om vad medlemskap i vår arbetsgivarorganisation innebär? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Följande fel uppstod
Medlemsansökan