Media, kommunikation och kreativa näringar

Kollektivavtalet Media, kommunikation och kreativa näringar är tecknat mellan Fremia och DIK. Avtalet är ett tillsvidareaval och gäller från den 11 mars 2022.

Avtalet i korthet

Detta avtal kan tillämpas på samtliga anställda vid Fremias medlemsföretag inom avtalsområdet Media, Kommunikation och Kreativa näringar. Från tillämpning av kollektivavtalet undantas anställda som omfattas av medlemsföretagets kompanjonavtal eller liknande samt tidsbegränsade anställningar, som inte avses pågå längre tid än en månad eller högst 60 timmar, utom vad gäller sjuklön under arbetsgivarperioden enligt punkten 7.3 i avtalet.

Ladda ner avtalet

Dokument som hör till avtalet

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Relaterat innehåll