Kollektivavtal för juridisk verksamhet

Att vara med i en arbetsgivarförening och omfattas av kollektivavtal är ett kvalitetsmärke gentemot såväl klienter som anställda. Det signalerar seriositet och långsiktig hållbarhet.

Avtalet juridisk verksamhet är det första och enda avtalet som riktar sig direkt och uteslutande till juristbranschen. Det här kollektivavtalet har flera fördelar, till exempel en överenskommelse om att lönebildningen ska ske på företagsnivå. Det innebär att löneökningar utgår från verksamhetens och medarbetarnas resultat, förutsättningar och behov i stället för att förhandlas centralt mellan parterna.

Att avtalet dessutom enbart är tecknat mellan två parter, Fremia och Jusek, medför goda förutsättningar för konstruktiva lösningar och enklare hantering av exempelvis förändringsprocesser.

Tillsammans med Jusek kommer vi kontinuerligt utvärdera och förbättra avtalet för att göra det mer tillgängligt för både arbetsgivare och medarbetare.

  • Ansvarig rådgivare Sven Rosqvist, Fremia.
  • Facklig motpart: Akademikerförbunden (genom Jusek).
Uppdaterad
för 9 månader sen