Juridisk verksamhet

Kollektivavtalet Juridisk verksamhet är tecknat mellan Fremia, och Akademikerförbunden. Avtalet är ett tillsvidareaval och gäller från den 1 mars 2017.

Avtalet i korthet

Avtalet gäller för tjänstemän anställda hos arbetsgivare som är anslutna till Fremia och verksamma inom avtalsområdet Juridisk verksamhet.

Akademikerförbunden består av förbunden

Akademikerförbundet SSR, Akavia, DIK, Fysioterapeuterna, Naturvetarna, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund samt Sveriges Veterinärförbund.

Ladda ner avtalet

Dokument som hör till avtalet

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Relaterat innehåll