Kollektivavtal för industri och tillverkning

Kollektivavtalen inom avtalsområdet industri- och tillverkning är anpassade just för service- och tjänsteföretag. Det ger dig förutsättningar att konkurrera med övriga branschen och är ett bra argument när du rekryterar personal.

Genom kollektivavtal har arbetsgivare och fackförbund möjlighet att komma överens om de villkor som passar verksamheten bäst; kollektivavtalen ger till och med parterna rätt att anpassa annars bindande arbetsrättsliga lagregler. Det är finessen med ett specifikt kollektivtavtal, att vi för din räkning förhandlar med fackförbundet eller fackförbunden, om villkor som passar just din verksamhet.

Fremias kollektivavtal är utformat efter de särskilda förutsättningar som finns för verksamheter inom industri och tillverkning. Vi kan din typ av verksamhet och förhandlar kollektivavtalet så att det ska passa dig. Det ger dig förutsättningar att konkurrera med övriga branschen och är ett bra argument när du rekryterar personal.

Tryggt för dig och för dina medarbetare

Kollektivavtal för industri- och tillverkning ger dig som arbetsgivare bra förutsättningar att konkurrera med övriga i branschen och att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Till exempel omfattas dina anställda av trygga pensions- och försäkringsvillkor. Kollektivavtalet är ett riktigt bra argument när du rekryterar nya medarbetare.

Rådgivare: Nadia Larsson

Facklig motpart: Unionen, Akademikerförbunden samt Ledarna

Intresserad av kollektivavtal i det här avtalsområdet?

För att omfattas av kollektivavtal som arbetsgivare, behöver du bli medlem i Fremia. Ett klokt beslut på många sätt – det finns fler fördelar än kollektivavtalet! Skicka in en medlemsansökan idag så hör vi av oss.

Till medlemsansökan

Nadia Larsson

Titel
Rådgivare/förhandlare ideella organisationer, näringsliv samt utbildningsansvarig.
Telefonnummer
08-702 54 77
E-postadress