Hoppa till huvudinnehåll

Förskola, grundskola och gymnasium

För dig som driver skolverksamhet

Här ser du som har kollektivavtal inom förskola, fritidshem och fristående skola de viktigaste och mest aktuella händelserna som rör ditt avtalsområde.

Ta för vana att vara inloggad här på vår webbplats om du är medlem hos oss. Då kommer webbplatsen att anpassa sig efter dig och visa dig de dokument och handlingar du behöver i din verksamhet.

Förskola Skola

Tydligare regler om tilläggsbelopp

Den 1 juli träder ändringar i skolförordningen och gymnasieförordningen i kraft som ska göra systemet med...

Förskola Skola

Nya krav när digitala prov införs i skolan

Övergången till digitala nationella prov sker successivt. Redan under 2024 genomförs de första proven och...

Förskola Skola

Fremia deltar i hearing om vinster i skolan

Fremia ingår i referensgruppen för utredningen om vinst i skolan. I augusti deltar rådgivarna på skolområdet...

Förskola Skola

Tilläggsbelopp för assistenthjälp även under skollov

Enligt en dom i kammarrätten kan fristående huvudmän ansöka om tilläggsbelopp för assistenthjälp under hela...

Förskola Skola

Smitta i förskolan - ny vägledning

Folkhälsomyndigheten har sammanställt en uppdaterad vägledning om att minska smittspridning i förskolan. Ta...

Förskola Skola

Bidra med synpunkter till utredning om vinst i skolan

Fremia ingår i referensgruppen för Utredningen om vinst i skolan. Medlem inom förskola och skola? Bidra med...

Förskola Skola

Nya regler för dygnsvila tidigast 2025

Parterna är överens, implementeringen av EU:s arbetstidsdirektiv i Fremias kollektivavtal flyttas fram till...

Förskola Skola

Ny mall för skriftlig bekräftelse av lönesamtal

Nu finns en ny mall för att skriftligt bekräfta lönesamtalet mellan lönesättande chef och medarbetaren....

Förskola Skola

Välj rätt mall för anställningsavtal inom förskola och skola

Du kan använda våra blankettmallar när du skriver anställningsavtal. Här hjälper vi dig att välja rätt mellan...

Förskola Skola

Förslag om dygnsvila på förhandlingsbordet

Förhandlingarna om dygnsvila och implementeringen av EU:s arbetstidsdirektiv i Fremias kollektivavtal för...

Förskola Skola

Gott nytt semesterår arbetsgivare inom skola, förskola och fritidshem

Ett nytt semesterår har inletts 1 januari 2024. Det innebär att alla anställda inom skola, förskola och...

Förskola Skola

Nettosemester eller ”Semesterledighet för intermittent deltidsanställd”

Enligt kollektivavtalet för Skola, förskola och fritidshem (§ 9 Mom 6) beräknas semester för den som är...

Förskola Skola

Beräkna anställningstid för SÄVA

I kollektivavtalet Skolor, förskolor och fritidshem finns anställningsformen särskild visstidsanställning, så...

Förskola Skola

Fördjupning i ansvarskrav för förskolor och skolor

I den här utbildningen går vi på djupet i tre särskilda ansvarsfrågor, tystnads- och anmälningsplikt samt...

Förskola Skola

Grunder i ansvarskrav för förskolor och skolor

Lär dig grunderna i de ansvarskrav som skollagen och andra lagar ställer på huvudman och personal inom skol-...

Förskola Skola

Fremia och Kommunal överens om nytt avtal för skola, förskola och fritidshem

Avtalsförhandlingarna med Kommunal är klara och ett nytt tvåårigt avtal har tecknats inom skolområdet....

Förskola Skola

Förhandlingar pågår med Kommunal inom skolområdet

Avtalsförhandlingarna mellan Fremia och Kommunal pågår fortfarande för anställda inom skola, förskola och...

Förskola Skola

Nytt avtal tecknat för tjänstemän inom skola, förskola och fritidshem

Fremia har kommit överens med Sveriges Lärare, Sveriges Skolledare och Vision om nya kollektivavtal för...

Förskola Skola

Avtalsförhandlingar pågår inom skola, förskola och fritidshem

Förhandlingarna om kollektivavtalet Skola, förskola och fritidshem pågår, samtidigt som datumet för...

Förskola Skola

Yrkanden har växlats för skola, förskola och fritidshem

Fremia och Kommunal växlade yrkanden den 20 juni för kollektivavtalet Skola, förskola och fritidshem....

Förskola Skola

Fremiapodden: Att bedriva ett föräldrakooperativ

Vilket ansvar har styrelsen för ett föräldrakooperativ och vilka kompetenser behöver ledamöterna? Fördjupa...

Förskola Skola

Risken för hot och våld inom skolan ökar

Nu granskar Arbetsmiljöverket det förebyggande arbetet. Hur ser era rutiner ut? Det här kan du tänka på.

Förskola Skola

Vilken beredskap har ni i verksamheten?

Förskola och skola är samhällsviktiga verksamheter och behöver så långt det är möjligt fungera även vid...

Förskola Skola

Styrelseutbildning för förskolor och skolor modul 2- vad säger skollagen?

Välkommen till del två av våra två digitala utbildningstillfällen för förskolor och skolor. Utbildningen ger...

Förskola Skola

Styrelseutbildning för förskolor och skolor modul 1- arbetsmiljö och arbetsrätt

Välkommen till del ett av våra två digitala utbildningstillfällen för förskolor och skolor. Utbildningen ger...

Förskola Skola

5 steg för en god arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete i förskola och skola.

Förskola Skola

Anställa "timmisar"

Visstidsanställningar inom skolor, förskolor och fritidshem

Förskola Skola

Webbinarium: Så påverkar nya LAS skola, förskola och fritidshem

DIGITALT: Den 1/10 reformerades svensk rätt och lagen om anställningsskydd, LAS, skrevs om. Gunnar Järsjö,...

Förskola Skola

Nytt löneavtal för skolor, förskolor och fritidshem

Fremia, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har enats om ett nytt löneavtal för perioden 2022 – 2023. Ta...

Förskola Skola

Nytt löneavtal för förskola och skola

Fremia och Lärarförbundet samt Lärarnas Riksförbund har enats om ett löneavtal för 2022 – 2023.

Förskola Skola

Arbetsrätt för förskola och skola

DIGITALT. Grundkurs i arbetsrätt för arbetsgivare som är bundna av kollektivavtalet Skolor, förskolor och...

Förskola Skola

Styrelseutbildning för förskolor och skolor, modul 1: arbetsmiljö & arbetsrätt

DIGITALT. Välkommen till två utbildningstillfällen som ger dig insikt i de förskrifter som gäller för...

Förskola Skola

Ny rådgivare inom välfärdsområdet

Klara Hägglund är jurist i grunden med en kandidatexamen i psykologi från Stockholms universitet.

Förskola Skola

Avtal träffat med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 2021–2023

Fremia har träffat avtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund för området Skola, förskola och...

Förskola Skola

Nya regler om hur det extra utrymmet till yrkesutbildade inom Kommunals område ska beräknas

Bakgrunden till att reglerna ändras är för att det var otydligt hur insamling skulle ske och att parterna...

Förskola Skola

Skolavtal 21 gäller inte för medlemmar i Fremia

Den information som finns om ett avtal som Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har träffat med SKR och...

Förskola Skola

Tillämpning av löneavtalet – Kommunal

Löneavtalet med Kommunal gäller från den 1 november 2020 till och med den 31 augusti 2021. Lönerevisionen är...

Förskola Skola

Tillämpning av löneavtalet

Löneavtalet med Kommunal gäller från den 1 november 2020 till och med den 31 oktober 2023. Lönerevision sker...

Förskola Skola

Frågor och svar om avtalet

Arbetsgivarföreningen KFO (Fremia den 1 jan 2021) och Kommunal har den 28 november 2020 träffat nytt avtal om...

Förskola Skola

Webbinarium: Ditt nya avtal

Den 22:a december har vi i ett kostnadsfritt webbsänt seminarie med information om ditt nya avtal.

Förskola Skola

Nytt Skolavtal

Förhandlingarna med Kommunal är nu klara och ett nytt Skolavtal mellan Idea (Fremia från 2021-01-01) och...

Förskola Skola

Nytt avtal för förskola och skola

Arbetsgivarföreningen KFO (Fremia den 1 jan 2021) och Kommunal har den 28 november 2020 träffat nytt avtal om...

Förskola Skola

Idéburna förskolor och skolor i motvind

Larmrapport: Idéburna skolor är de stora förlorarna under de senaste årens galopperande expansion för...

Förskola Skola

Lönerevision 2020 med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund

Fremia, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har kommit överens om ett ettårigt avtal som gäller till och...

Förskola Skola

Kollektivavtal för förskolor och skolor

Avtal som ger dig bra förutsättningar att driva och utveckla din verksamhet, och höja dig över mängden som en...

Förskola Skola

Förskolechef blir rektor

För att öka likvärdigheten och stärka kvaliteten inom förskolan ska samtliga förskolechefer benämnas rektorer...

Relaterat innehåll