Klara Hägglund är ny rådgivare inom välfärdsområdet

Klara Hägglund är jurist i grunden med en kandidatexamen i psykologi från Stockholms universitet.

Fremia kommer Klara Hägglund att jobba med rådgivning och förhandling inom välfärdsområdet vilket innefattar förskola och skola, personlig assistans och hushållsnära tjänster. Klara kommer senast från en tjänst som ombudsman på Läkarförbundet med ansvar för arbete mot privat sektor där hon arbetade med utveckling av kollektivavtal och med att stärka den lokala organiseringen och representationen för läkare och anställda inom den privata sektorn.

Våra medlemmar gör ett viktigt jobb

– Jag ser fram emot att vara med och utveckla Fremias arbetsgivarservice och skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar att fortsätta med sitt viktiga arbete och samtidigt ha förutsättningar att älska arbetsgivarlivet. Det känns spännande att komma in i Fremia i en tid av utveckling, säger Klara Hägglund.

Klara Hägglund, rådgivare och förhandlare på Fremia. Foto: Dan Coleman.

Utveckling för att stötta medlemmarna inom välfärdsområdet

– De senaste åren har lärt oss mycket om hur vi kan organisera oss för att skapa tillgänglighet i nya former. Jag tror på att söka rätt balans mellan digitala och traditionella kommunikationsformer för att uppnå både kvalitet och tillgänglighet i vår service till medlemmarna. Det är en utmaning jag gärna tar mig an. Jag ser fram emot att vara med och utveckla Fremias avtalsarbete och våra arbetsformer för att på bästa sätt stötta våra medlemmar inom välfärdsområdet, avslutar Klara.

Foto: Dan Coleman

Uppdaterad
den 5 september, 2022